Národní certifikace studentů

Studenti, kteří v minulosti prošli některým z kurzů projektového řízení, mají možnost v termínu složit certifikační zkoušku Národní certifikace studentů.

 

Zkouška má dvě části:

  • Písemný test z teorie projektového managementu - 40 otázek, max. délka trvání 40 minut. Test je hodnocen jako úspěšně složený při dosažení 80% úspěšnosti (max. 8 chybných odpovědí). Neúspěšně složenou zkoušku lze jednou opakovat.
  • Obhajoba zpracovaného projektu - vychází ze znalostí získaných na kurzu PŘ (vypracování vybraných metod PM pro cvičný projekt). Kompletní dokumentaci k projektu je nutné odevzdat předem, aby ji zkoušející mohli nastudovat. Přesný termín odevzdání bude účastníkům upřesněn po přihlášení (nejpozději však týden před konáním akce).

Test i obhajoba projektu je hodnocena pracovníky ACSA - certifikovanými projektovými manažery.

Při úspěšném složení zkoušky je informována SPŘ, která účastníkovi vydá platný certifikát Národní certifikace studentů. Certifikační poplatek činí 600 Kč (tento poplatek není zahrnut do ceny kurzu).

Národní certifikace studentů je proces zaměřený na posouzení znalostí studentů projektového řízení a jejich aplikaci v průběhu životního cyklu řízení projektu. Certifikát je vydáván a garantován Společností pro projektové řízení - jedinou profesní organizací v ČR v této oblasti.

Národní certifikace studentů je určena studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit. Přínosem certifikátu pro studenty je stvrzení jejich kompetencí a způsobilosti pro řízení projektu.

ACSA je jednou z mála organizací, která je akreditována Společností pro projektové řízení Česká republika (SPŘ) a může tak nabízet absolvování zkoušky pro získání certifikátu Národní certifikace studentů. ACSA navíc obdrželo od SPŘ hodnocení Excellent prokazující vysokou kvalitu výuky. SPŘ vytváří seznam všech certifikovaných studentů, který je dáván k dispozici firmám, které hledají nové zaměstnance. Certifikát je platný pět let.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Aktuálně

Termíny