NSK – OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Jako autorizovaná osoba zajišťujeme ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. a hodnotících standardů, a to pro tyto kvalifikace:

Získaný doklad má národní působnost a jeho platnost není časově omezena (na rozdíl od certifikátů IPMA®, PMI® a PRINCE2® Practitioner, více viz srovnání certifikací).

Hodnocení uchazečů o ověření profesní kvalifikace je prováděno V SOULADU S HODNOTÍCÍMI STANDARDY Národní soustavy kvalifikací:

Co je Národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací navazuje na Národní soustavu povolání. Obsahuje centrální databázi kompetencí, které jsou popsány kompetenčními modely (kvalifikační standardy a hodnotící standardy).

Popis povolání

Administrátor/administrátorka projektuManažer/manažerka projektuManažer/manažerka   programů a komplexních projektů
Spolupracuje s manažerem projektu na organizování a zajišťování realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace portfolia programů nebo komplexních projektů tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanovených termínech a v rámci stanovených rozpočtů jednotlivých projektů.
Získat kvalifikaci Získat kvalifikaci Získat kvalifikaci

Co je ověřování dosažení odborné způsobilosti?

Jedná se o ověření odborné způsobilosti fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost (Administrátor/administrátorka projektu, Manažer/manažerka projektu, Manažer/manažerka programů a komplexních projektů) v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu.

Pokud u nás složíte zkoušku, bude Vám vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jako např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu. Má celostátní platnost a dokládá skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli. Toto osvědčení má v současnosti čím dál větší váhu mezi zaměstnavateli, státními úřady a zároveň může zjednodušit přístup na pracovní trh EU s ohledem na tzv. Evropský kvalifikační rámec, který NSK plně respektuje.

Jaké jsou přínosy pro držitele osvědčení?

  • Potvrzení dosažení odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnost (Administrátor/administrátorka projektu, Manažer/manažerka projektu, Manažer/manažerka programů a komplexních projektů) v návaznosti na další odborné vzdělání (v oblasti ekonomické, technické atd.), a tím získání výhody při doložení svých odborných způsobilostí vykonávat pracovní činnost. Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má, stejně jako výuční list, statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.
  • Platnost osvědčení od data vydání až na neurčito (shodně s maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem).

Jaký je přínos pro zaměstnavatele?

Ověření se, že žadatel o práci / zaměstnanec má odpovídající odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti (Administrátor/administrátorka projektu, Manažer/manažerka projektu, Manažer/manažerka programů a komplexních projektů).

Co je potřeba ke zkoušce umět a jak vše probíhá?

Zkouškou uchazeč prokazuje, že ovládá všechny znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profesní kvalifikace v plném rozsahu. Jejich popis je zveřejněn v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace, kde je také uveden způsob, jakým se budou dílčí znalosti a dovednosti prověřovat (prakticky, ústně nebo písemně).

Podoba zkoušky u ACSA

Administrátor/administrátorka projektuManažer/manažerka   projektuManažer/manažerka   programů a komplexních projektů
Otevřené otázky
(písemně, 36 otázek, 90 min)
Otevřené otázky
(písemně, 12 otázek, 45 min)
Otevřené otázky
(písemně, 12 otázek, 45 min)
Případová studie
(písemně, 9 otázek, 60 min)
Případová studie
(písemně, 19 otázek, 120 min)
Případová studie
(písemně, 18 otázek, 150 min)
Test
(písemně, 18 otázek, 30 min)
Test
(písemně, 20 otázek, 30 min)
Test
(písemně, 22 otázek, 30 min)
 Pohovor (ústně, cca 1 hodina)Pohovor (ústně, cca 1,5 - 2 hodiny)

Více o průběhu zkoušky naleznete v dokumentu Manuál pro uchazeče o ověření profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Znalosti potřebné pro úspěšné absolvování zkoušky můžete získat na kurzech ACSA:

Pokud jste již tyto kurzy absolvovali, nebo jste znalosti získali jiným způsobem a chcete si být jisti, že jste na zkoušku připraveni, můžete navštívit náš nový workshop Příprava na ověření profesní kvalifikace

Ceník ověření profesní kvalifikace prostřednictvím ACSA

 Administrátor/adminitrátorka projektuManažer/manažerka   projektuManažer/manažerka   programů a komplexních projektů
Základní cena4900,-9100,-13000,-
Cena pro absolventy našich kurzů PM4200,-8100,-11900,-
Akční cena při objednání přípravného kurzu* a ověření kvalifikace3600,-6600,-9900,-
  Získat kvalifikaci Získat kvalifikaci Získat kvalifikaci

* Přípravným kurzem se myslí Kurz projektové řízení, Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů, Individuální příprava na složení zkoušky NSK formou konzultací nebo Příprava na ověření profesní kvalifikace v rámci NSK.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Další akční nabídky naleznete u konkrétního termínu zkoušky.

Máte zájem o ověření profesní kvalifikace? Přihlašte se.

Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.