Výzva 33


Jsme organizace, která má dlouholeté zkušenosti s přípravou i vedením evropských projektů. Naši lektoři jsou renomovanými odborníky s mnohaletou zkušeností. Kromě výuky na seminářích se věnují vedení a realizaci skutečných projektů, proto umí teoretické znalosti demonstrovat na příkladech z praxe.


Z naší zkušenosti víme, že obsah schválených ESF projektů často nelze jednoduše použít pro bezproblémovou realizaci. Je třeba je doplánovat a nastavit tak, aby byly v dlouhodobém horizontu smysluplné a dobře realizovatelné. ACSA vám může ve vašem snažení pomoci.


Z našeho portfolia služeb vám nabízíme následující produkty zaměřené přímo na státní správu (všechny aktivity jsou financovatelné z výzvy 33)

Projektové řízení

Kurz projektového řízení

Zjistěte, co je projektové řízení, naučte se vybrané techniky pro práci nebo se připravte na certifikační zkoušku!

Plánování projektu v MS Project Professional 2010

Seznamte se s nejrozšířenějším softwarem pro plánování a řízení projektů.

Procesní řízení

Kurz procesního řízení

Osvojte si pravidla pro efektivní realizaci opakujících se činností, standardizaci úkolů a zajištění kvality jejich vykonávání.

Zpracování procesních auditů

Chtěli byste zmapovat a optimalizovat úroveň procesů ve vaší organizaci? Uděláme to pro vás!

Strategické plánování

Zpracování a aktualizace strategického plánu rozvoje města/obce

Prozatím jste žádný strategický dokument sami nevytvářeli? S námi se to naučíte!

Vyhodnocení a zpracování akčních plánů

Strategický dokument již máte, ale chcete pomoci např. s jeho aktualizací nebo zpracovat akční plány? Obraťte se na nás!

Informační bezpečnost

Legislativa a informační bezpečnost

Navštivte praktický kurz zaměřený na to, jak chránit svá data před jejich zneužitím nebo odcizením.


Víme, že individuální přístup ke každému klientovi a jeho konkrétní potřeby jsou nejdůležitější ve správném nastavení a optimalizaci všech procesů. Rádi bychom některé naše principy předali dál a naučili Vás vše, co je podstatné pro správný životní cyklus projektu.

Jsme organizace, která má dlouholeté zkušenosti s přípravou i vedením evropských projektů. Mezi naše spokojené zákazníky patří například Město Mikulov, Město Kroměříž, Ministerstvo vnitra ČR, ABB a další.

Poskytujeme poradenství v jakékoli oblasti související s projektovým řízením. Můžete si objednat individuální přípravu na certifikaci osob, přípravu na akreditaci společnosti, pomoc při zavádění vybraných metod PM či jejich aplikaci v praxi, konzultaci při řešení krize na projektu, přípravu a nasazení projektů, podporu při vedení projektů, analýzu a řešení neúspěšných projektů aj.

Naše zásady

 • Důkladná přípravná fáze pro správné pochopení problematiky.
 • Spolupráce s odborníky (psycholog, sociolog, informatik aj.).
 • Ochrana dat a zachování mlčenlivosti.

Naše aktivity zajišťují zkušení projektoví manažeři, kteří získali mezinárodní certifikáty jako IPMA®, PMI®, PRINCE2® i ITIL®. Sami mají zkušenosti s řízením projektů v oblasti vzdělávání a výzkumu, ale i v oboru IT nebo kultury. Projektovým řízením se zabývají již 15 let. Díky praktickým zkušenostem i úzkým kontaktům na odborné kapacity, působící na univerzitách po celé ČR i v zahraničí, přizpůsobují své metody aktuálnímu vývoji ve vědě i praxi. Připravili například na mezinárodní certifikaci dle IPMA® více než 320 zaměstnanců státní správy a samosprávy.

Pouhé školení v projektovém řízení někdy k efektivnímu zvládání projektů nestačí. Často je potřeba celý proces podpořit řadou doplňkových kroků. Z toho důvodu jsme pro Vás připravili další služby:

Zavádění projektového řízení do organizace

ACSA nabízí sérii činností přizpůsobených potřebám Vaší organizace. Na základě konzultace s Vámi a následné analýzy Vám nabídneme následující:
 • přípravu základní dokumentace pro řízení projektů k používání ve Vaší organizaci,
 • pomoc se zavedením SW podpory projektového řízení, 
 • výuku SW a jeho nasazení,
 • zavedení a popis procesů projektového řízení,
 • popis odpovědností a komunikačních kanálů v nové struktuře,
 • zajištění komptability s Vaším informačním systém, 
 • podporu sdílení dokumentů, jejich označování a mnoho dalšího.

Podpora projektových kanceláří (PMO)

Ve větších organizacích se pro podporu a sjednocení řízení jednotlivých projektů zřizují organizační jednotky na vyšší úrovni řízení, kterým se říká projektové kanceláře. Jejich základním úkolem je vytvářet takové prostředí, v němž je možné kvalitně řídit projekty. Taková kancelář se stará o platnost všech dotčených vnitřních předpisů, o metodickou podporu, podílí se společně s personálním oddělením na vzdělávání členů projektových týmů v oblasti PM, vytváří podpůrné seznamy a statistiky, věnuje se dlouhodobému zkvalitňování (proces učení se z chyb), podporuje činnost volených orgánů, atd. Bez funkční projektové kultury v organizaci nelze projekty realizovat. Rádi Vám pomůžeme se zřízením či vedením projektové kanceláře!

Podpora projektů v rámci Evropských strukturálních fondů

Nejste si jisti, zda byste na některé Vaše aktivity nemohli čerpat peníze z fondů EU? My Vám poradíme. Stejně tak Vám pomůžeme přímo s tvorbou žádosti do konkrétního programu.
Zrealizujeme pro Vás předprojektové studie:
 • Studie příležitostí
  • Mapování zainteresovaných stran a analýza jejich vlivu
  • Analýza příležitostí a rizik projektu
  • SWOT analýza
  • Další…
 • Studie proveditelnosti
 • Analýza nákladů a zdrojů projektu
 • Lokalizace prostředí projektu
 • Analýza kritických faktorů úspěchu
 • Další…

Proč si vybrat právě nás?

Přečtěte si důvody, proč si mezi konkurencí vybrat právě nás.

Prohlédněte si seznam nejvýznamnějších počinů, které máme úspěšně za sebou. Najdete zde aktivity z oblasti projektového i strategického řízení, vzdělávací aktivity, realizované výzkumy a šetření a mnoho dalšího.

Pro naši práci jsme vysoce kvalifikovaní, naše kurzy jsou akreditované (např. u ministerstva vnitra ČR nebo u IPMA Česká republika), jsme autorizovanou osobou v procesu ověřování profesní kvalifikace a také naši lektoři se neustále vzdělávají. Nemáme důvod si vymýšlet, ale pokud nevěříte, podívejte se sem.

Podívejte se, co o nás řekli nebo napsali naši zákazníci.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.