Plánování projektu v Microsoft Project Professional 2010

Během dvou dnů Vám představíme software firmy Microsoft pro podporu malých a středně velkých projektů.

Veškerou látku si můžete během semináře sami vyzkoušet prostřednictvím zadané případové studie, kterou budete moci zpracovávat na vlastním notebooku s nainstalovaným programem MS Project Professional 2010 (před kurzem je potřeba si tento program obstarat, případně domluvit s námi zapůjčení notebooku z naší strany).

Každý účastník obdrží kompletní pracovní materiály (teoretické podklady k tématu, elektronické šablony).

Kurz si klade za cíl naučit účastníka používat softwarovou podporu pro řízení projektů. Na mnoha ukázkových souborech si častníci mohou sami zkoušet jednotlivé kroky při plánování projektu. Práce s programem předpokládá předchozí znalost projektového řízení.

... že pojem "software pro podporu řízení projektů" není sprosté slovo a může mnohdy usnadnit naši práci na projektu :)

2 dny (16 hodin) prezenční výuky

práce s programem MS Project Professional 2010 pod vedením zkušeného lektora

  • nastavení aplikace - nastavení pracovní doby či kalendáře
  • zadávání úkolů a vytváření logických vazeb mezi nimi
  • tvorba seznamu zdrojů a zadávání zdrojů k jednotlivým úkolům
  • milníky projektu
  • export výstupů práce tak, abyste je úspěšně použili pro obhajobu či získání projektu
  • a mnoho dalšího
MV: Praha, AK/PV-557/2021, AK/VE-337/2021
 
 
 
SPŘ: Brno, AKR/005, Hodnocení Excellent
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Poskytujeme slevy

  • pro pracovníky státní správy a samosprávy, studenty kombinované formy, pedagogy s plným úvazkem na VŠ, SŠ či ZŠ, pracovníky NNO sleva 10 % z plné ceny kurzu,
  • pro studenty prezenčního studia VŠ sleva 25 % z plné ceny kurzu.

Všechny slevy v procentech jsou počítány z částky bez DPH.

Jednotlivé slevy se nesčítají. V případě nároku na více slev Vám bude vypočtena nejvýhodnější cena.

Aktuálně

Termíny