Cost – Benefit Analysis jako příloha projektů

CBA, Analýza nákladů a přínosů

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy tvorby CBA analýzy, která bývá častou přílohou žádostí o dotaci.

Hlavním záměrem je naučit účastníky správně a efektivně posuzovat ekonomickou výhodnost investičních i neinvestičních záměrů, zpracování variantního řešení a výběr nejvhodnější varianty projektu u veřejnoprávních institucí. Nepůjde jen o ekonomickou teorii pojmů a kategorií, ale především o nácvik metod a způsobů, jak zapojit tyto ekonomické pojmy efektivně využít při rozhodování. Na konci kurzu by měli účastníci samostatně umět vyhodnotit základní ekonomické ukazatele jako např. diskontní sazbu, časovou návratnost investice, současnou a čistou hodnotu investice atd. Výhodou CBA je, že benefity (přínosy), ale ani náklady nemusí být nutně vyjádřené jen v penězích, ale jej vyjádřit i jinak (například formou sociálních, environmentálních nebo jiných kvalitativních metrik). Je ovšem důležité, aby tyto jiné metriky byly vyjádřené smysluplně měřitelně.

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy tvorby CBA analýzy, která bývá častou přílohou žádostí o dotaci.

 • Kdy je efektivní využívat CBA analýzu jako přílohu k žádosti o dotaci.
 • Jakým způsobem efektivně hodnotit investiční záměry.
 • Rozhodnout se o způsobu zpracování analýzy.
 • Lépe porozumět odborné metodice tvorby CBA analýzy.
 • Nové principy a metody hodnocení investic.
 • Nové principy a metody hodnocení sociálních, environmentálních a kulturních aspektů projektu.

Prezenční výuka, 1 den = 6 hodin. Kombinace frontální interaktivní výuky s projektovou výukou ve skupinách.

 • Co je to Analýza nákladů a přínosů
 • Metodika a struktura CBA analýzy
 • Analýza citlivosti a řízení rizik
 • Citlivostní analýza, identifikace relevantních rizik projektu, stanovení vah pro hodnocení rizik, vyhodnocení rizik
 • Socioekonomická analýza
 • Klasifikace celospolečenských dopadů projektu, kvantifikace celospolečenských dopadů projektu, vymezení beneficientů
 • Plán cash-flow se zahrnutím celospolečenských přínosů a nákladů, výpočet kriteriálních ukazatelů v rámci CBA, citlivostní analýza v rámci CBA
 • Strukturované vyhodnocení
 • Hlavní ukazatele a jejich hodnoty, zhodnocení finanční efektivnosti projektu, udržitelnost projektu, výsledky analýzy rizik a citlivostní analýzy
 • Naučíte se lépe využívat analýzu pro hodnocení projektů.
 • Naučíte se efektivně hodnotit investice a lépe plánovat projekty.
 • Dostanete komplexní podkladové materiály (podklady k tématu, ukázky konkrétních metod).
 • Získáte praktické znalosti, které můžete ihned využít v praxi.
 • Naučíte se spoustu vychytávek, tipů a zkratek, které Vám zjednoduší Vaši práci.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny