Efektivní sebeřízení

Cílem vzdělávacího programu je naučit Vás efektivně pracovat s časem, definovat vlastní zloděje času, zvýšit schopnost sebekontroly a podpořit změnu návyků. Celý program navíc efektivně kombinuje moderní metody vzdělávání tak, aby Vás co nejméně časově zatížil.

Kurz pomůže každému nahlédnout do způsobu, jakým nakládá se svým vlastním časem, jaké jsou jeho konkrétní silné a slabé stránky. Kurz je dále zaměřen na nácvik metod sebeřízení v praxi. Je vhodný pro každého, kdo musí v rámci svého pracovního zařazení řešit problémy související s multitaskingem, volbou vhodných priorit či prokrastinací.

Na konci školení budete mít představu, jak efektivně pracovat s pracovním i osobním časem tak, aby to vyhovovalo Vašim osobním návykům a bylo realizovatelné v praxi.

 • Lépe hospodařit s vlastním časem
 • Plánovat tak, aby se dařilo plány i plnit
 • Vhodně si stanovit priority a umět je naplňovat
 • Využívat v každodenní praxi vhodné pomůcky pro řízení času
 • Jak najít rovnováhu mezi prací, rodinou a vlastními koníčky
 • Jak sladit požadavky jednotlivých zainteresovaných stran na Vaši práci
 • Lépe se vypořádat se stresujícími situacemi
Kurz kombinuje prezenční výuku s e-learningem a praktickým ověřením znalostí, celková časová náročnost je 38 hodin.

Struktura kurzu:
 1. Vstupní online sebehodnotící test aktuálního stavu sebeřízení – max. 60 minut, nutno vyplnit cca 1 měsíc před prezenčním workshopem.
 2. E-learningový kurz v kombinaci s používáním unikátní aplikace pro řízení vlastního času, spuštěn cca 1 měsíc před workshopem, ukončen cca 1 měsíc po prezenčním workshopu. Časová náročnost cca 32 hodin, včetně každodenního používání aplikace v běžné praxi účastníka.
 3. Interaktivní online PC hra – spuštěna v průběhu kurzu pro zpestření, časová náročnost cca 30 minut.
 4. Prezenční workshop - 1 den.
 5. Výstupní online sebehodnotící test aktuálního stavu sebeřízení – max. 60 minut, nutno vyplnit nejpozději 1 týden po prezenčním workshopu.
 • Efektivní plánování
  • Způsoby stanovování osobních cílů
  • Dělat věci správně nebo dělat správné věci?
  • Jak postupovat při denním a týdenním plánování
 • Efektivní řízení svého času
  • Časový snímek pracovního dne a týdne
  • Jak plnit termíny
  • Pravidlo 80/20 
  • Ne/efektivita multitaskingu
 • Sladění pracovního a osobního života
 • Tvorba a udržení návyků aneb Jak naučit starého psa novým kouskům
 • Zloději času

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Poskytujeme slevy

 • pro pracovníky státní správy a samosprávy, studenty kombinované formy, pedagogy s plným úvazkem na VŠ, SŠ či ZŠ, pracovníky NNO sleva 10 % z plné ceny kurzu,
 • pro studenty prezenčního studia VŠ sleva 25 % z plné ceny kurzu.

Všechny slevy v procentech jsou počítány z částky bez DPH.

Jednotlivé slevy se nesčítají. V případě nároku na více slev Vám bude vypočtena nejvýhodnější cena.

Aktuálně

Termíny