Komunikace a argumentace I

Chcete zlepšit svou komunikaci s blízkými nebo se zaměstnanci? Máte pocit, že mluvíte řečí jiného kmene než všichni kolem Vás? Často se lidé ve Vaší blízkosti urazí? Rozčiluje Vás neustálé vysvětlování, jak jste tu či onu větu mysleli? Přijďte si doplnit informace a položit tak pevný základ pro smysluplnou komunikaci se svým okolím! Pochopte, že moc slov oslabuje moc slov...

Zkušený lektor je navíc svým osmihodinovým „řečnickým výstupem" po celou dobu trvání kurzu živým vzorem praktického využití teoretických pravidel v každodenním životě.

Nestihli jste termín tohoto prezenčního kurzu nebo chcete studovat svým tempem? Zkuste náš videolearning.

Ceny kurzovného
1 500,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné
750,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné pro studenty
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné pro prezenční studenty do 26 let

Seminář je zaměřen na získání teoretických znalostí o mezilidské komunikaci, jejích pravidlech a zákonitostech; přibližuje různé oblasti řečnického umění - dialog, konverzaci a argumentaci. Během programu se seznámíte s filosofickým, sociologickým a politickým pozadím a s předpoklady zrození rétoriky v antickém Řecku, s nejčastějšími prohřešky či nedostatky při mluveném projevu, postupy řečníkovy přípravy, řečnickými ozdobami a základy asertivního jednání. Samostatným bodem programu je argumentace a její zákonitosti.

... tu nejpodstatnější teorii nutnou pro pochopení toho, jak funguje mezilidská komunikace. 

Na navazujícím kurzu Komunikace a argumentace II Vám pak pomůžeme převést teorii do praxe a vyzkoušet si vše na vlastní kůži.

Pro lepší orientaci obdržíte komplexní skripta.

1 den (8 hodin) prezenční výuky

převážně výklad lektora doplněný několika praktickými cvičeními

  • Proces a bariéry mezilidské komunikace
  • Verbální a neverbální komunikace 
  • Asertivita
  • Kroky pro přípravu prezentace
  • Desatero úspěšného prezentujícího
  • Každodenní komunikace – nástroje pro zvýšení efektivity
  • Nástroje efektivní komunikace
  • Jak se naučit slyšet, co nám druzí sdělují

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny