Organizační gramotnost

Nedaří se vám zorganizovat plánované akce bez stresu a konfliktů v týmu? Nebýváte vždy spokojeni s jejich realizací? Potřebujete se naučit správně určovat priority a vyvarovat se zbytečných chyb?

V dnešní době spousta pracovníků organizuje menší či větší akce. Často však nemají žádnou teoretickou průpravu a potřebné znalosti. Zkušenosti tedy nabývají za cenu omylů a chyb, které jsou sice poučné, v konečném důsledku však mnohdy zbytečné.

Ceny kurzovného
3 500,- Kč bez DPH (21%) ... Kurzovné bez DPH

Kurz seznámí účastníky se základy organizování různých typů akcí (kulturní a sportovní akce, účast na veletrzích, teambuildingové pracovní akce, konference, stěhování, vzdělávací akce, větší jednání se zákazníkem či zainteresovanými stranami ad.) a komunikaci s lidmi při jejich realizaci.

 • předejít nejčastějším chybám při organizaci akcí
 • zorganizovat danou akci bez zbytečného stresu, časové tísně a rozepří s kolegy a spolupracovníky

1 denní 8 hodinový prezenční kurz, po kterém bude spuštěn 8 hodinový související e-learning na dobu cca 14 dní.

Úvod do problematiky, charakteristika pořádaných akcí

 • komplexní pohled na realizaci akcíoblasti/témata, které je potřeba brát při přípravě akce v potaz
 • praktické příklady z produkční praxe

Plánování a přípravy

 • co všechno je potřeba na akcích plánovat
 • jednoduché metody plánování akce (co – jak – kdy – s kým – za kolik – rizika)
 • praktická cvičení zaměřená na rozplánování jednoduché akce dle zvoleného tématu

Ekonomika akce

 • základní zásady finančního řízení akce
 • základní pravidla práce s rozpočtem
 • nákladová a příjmová stránka rozpočtu, kalkulace, varianty rozpočtu
 • praktické cvičení zaměřené na zpracování rozpočtu zvolené akce

Právo a jednání s veřejnou správou

 • právní aspekty realizovaných akcí
 • praktické tipy z oblasti pracovního práva
 • praktické tipy z oblasti občanského práva
 • praktické tipy z oblasti autorského práva

Komunikace s vnějšími zainteresovanými osobami a marketing akcí

 • analýza zainteresovaných stran a její praktické přínosy
 • základy marketingu (segmentace – zacílení – umístění)
 • klasické nástroje marketingových komunikací a nové trendy v marketingu

Jak organizovat lidi

 • komunikace na projektu/ v rámci akce
 • praktické tipy ke komunikčnímu plánu a komunikaci v týmu
 • matice odpovědnosti (stanovování kompetencí v týmu)
 • praktické metody týmové spolupráce
 • základy motivace a stimulace týmu
 • práce s dokumenty (pojmenování, archivace, sdílení, matice dokumentů)

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Poskytujeme slevy

 • pro pracovníky státní správy a samosprávy, studenty kombinované formy, pedagogy s plným úvazkem na VŠ, SŠ či ZŠ, pracovníky NNO sleva 10 % z plné ceny kurzu,
 • pro studenty prezenčního studia VŠ sleva 25 % z plné ceny kurzu.

Všechny slevy v procentech jsou počítány z částky bez DPH.

Jednotlivé slevy se nesčítají. V případě nároku na více slev Vám bude vypočtena nejvýhodnější cena.

Aktuálně

Termíny