Predikce v (nejen) agilním řízení projektů

Kurz je určen projektovým manažerům, kteří chtějí kvalitně využívat agilní projektové řízení. Seznámí se s problematikou predikce projektů a používanými metodami. Vše si prakticky vyzkouší na případové studii.

Predikce (z lat. prae-, před, a dicere, říkat) představuje předpověď o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu, uznávanou teorii nebo odhady expertů.
V projektovém řízení se nejčastěji jedná o předpověď dalšího možného vývoje projektu nebo se jedná o odpověď na nějakou otázku, spojenou s možným budoucím vývojem určitých skutečností projektu.
V klasickém (vodopádovém) modelu projektu se nejčastěji předpovídal další vývoj projektu v některém významném milníku, často za pomoci externích, přizvaných specialistů. 
V agilním přístupu k řízení projektu je potřeba se predikcí zabývat téměř v každém sprintu přímo v projektovém týmu, a podle výsledků předpovědi pak plánovat další kroky a činnosti. Predikce se tak stává nikoli mimořádnou činností,  jak tomu bylo v klasickém vodopádovém přístupu, ale operativní činností, jejíž kvalita významně ovlivňuje úspěch celého projektu.
DYPREP je zatím první metoda, orientovaná na předpovědi  průběhu projektů! Právě s ní Vás kurz naučí pracovat.

Ceny kurzovného
2 500,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné

Cílem kurzu je popsat potřebu predikce projektů při aplikaci agilního přístupu k řízení projektů a doporučit správný postup vytvoření predikce.

  • K čemu slouží predikce projektů
  • Jaké metody se při predikci projektů mohou použít při agilním řízení projektů
  • Co je problémem v současném turbulentním prostředí VUCA
  • Postup metody DYPREP
  • Případová studie použití metody DYPREP
  • Diskuze k případové studii

Prezenční výuka s diskuzí, 1 den, 6 hodin

9:00 – 16:00 (hodina na oběd)

Lektorem kurzu je doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Projektovému řízení a inženýrství rizik se věnuje řadu let. Vedl projekty informačních systémů a vývoje výrobků v oblasti strojírenství v TOS Kuřin od toku 1990 přenáší projektové řízení pro oblast automatizovaných a robotizovaných systémů VUT FSI Brno. Je autorem řady publikací a odborných článků o problematice projektového řízení a je autorem metody RIPRAN™ pro analýzu rizik. Ve spolupráci s ACSA a v řadě vzdělávacích firem přednášel na kurzech projektové řízení. V současné době se podílí na řadě výzkumných projektů.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny