Případová studie - Analýza rizik

V rámci cyklu Vybrané techniky projektového řízení podrobněji vám tentokráte přinášíme Analýzu rizik. Tento ryze praktický workshop je určen pro všechny, kteří již mají základní teoretické povědomí o práci s riziky například z našeho kurzu projektového řízení a chtějí tuto důležitou techniku dobře zvládat v praxi s ostatními kolegy svého týmu.

Praktický workshop řízení rizik vedený na konkrétním rozpracované projektu. Budeme s riziky pracovat nejen v plánovací, ale i v realizační fázi. Kurz předpokládá základní předchozí znalost projektového řízení.

 • zpracovat registr rizik reálného projektu
 • nastavit opatření ke zvládání či eliminaci identifikovaných rizik
 • ověřit funkčnost a finanční efektivitu navržených protiopatření
 • ověřit bezpečnost celého projektu před jeho spuštěním pro organizaci
 • nastavení rezervy na zvládání rizik v rámci rozpočtu projektu
 • vedení registru rizik v realizační fázi projektu (přidávání, odebírání rizik, uvolňování rezervy na rizika...)
 • spoustu tipů a vychytávek, jak si zjednodušit práci z naší praxe

... a taky, že pojem RIPRAN™ není sprosté slovo a může nám usnadnit naši práci na projektu 😃

1 den (6 hodin) prezenční výuky

Budeme pracovat v týmu na konkrétní rozpracované projektové dokumentaci, jejíž rizika budeme identifikovat. Vyhodnotíme i nastavenou schopnost firmy nést riziko a učiníme nezbytná opatření. Vyzkoušíme si, jak vyhodnotit funkčnost a finanční efektivitu navržených protiopatření. Budeme diskutovat správný způsob stanovení rezervy na zvládání rizik do rozpočtu projektu. Přeneseme se i do realizační fáze projektu, kde se naučíme udržovat registr rizik aktuální, vyřazovat a přidávat nová rizika či postupně uvolňovat finanční rezervu. Čeká vás rovněž množství tipů, vychytávek a vylepšení, které jsme se v průběhu let naučili a jistě vám pomohou také si zjednodušit práci.

 • Připomenutí metody pro řízení rizik RIPRAN™.
 • Seznámení s případovou studií – projektem, jehož rizika budeme identifikovat.
 • Zpracování registru rizik (identifikace, ohodnocení i návrh opatření).
 • Vyhodnocení funkčnosti a finanční efektivity navržených opatření.
 • Diskuze zda není projekt příliš nebezpečný pro realizaci a jak to poznat.
 • Návrh finanční rezervy na zvládání rizik do rozpočtu projektu.
 • Práce s riziky v realizační fázi projektu (živá rizika, postupné uvolňování rezervy, přidání nových rizik…).
 • Vyzkoušíme si možná rozšíření a vylepšení techniky RIPRAN™, která vycházejí z naší praxe a jichž jsme autory.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny