Případová studie – Naplánování projektu v MS Project

Na tomto praktickém workshopu se naučíte, jak řídit projekty s využitím nejrozšířenějšího softwaru. Budete pracovat s případovou studií, vytvoříte si projekt od jeho počátku, vyzkoušíte si, jaké možnosti vám softwarová podpora poskytuje ke zjednodušení práce, budete simulovat nejčastější problémy při tvorbě a realizaci projektů a naučíte se na problémy reagovat.

Po absolvování workshopu budete umět zadat projekt do MS Project, pracovat s kritickou cestou projektu, zkracovat termín dodání výstupu projektu, reagovat na časté změny v době realizace projektu.

V průběhu workshopu budete vše trénovat na zapůjčeném notebooku s nainstalovaným programem MS Project Professional.

Tento ryze praktický workshop volně navazuje na kurz projektového řízení (vyžaduje alespoň základní znalost projektového řízení).

  1. BLOK – Tvorba plánu projektu

Účastník se naučí zadat projekt do MS Projectu, vytvořit správně jeho strukturu, přiřadit činnostem délky trvání a logické vazby, naučí se vykreslit kritickou cestu projektu (CPM) a pracovat s ní (například si zkusíme zkrátit délku trvání celého projektu na základě požadavků nadřízeného).

  1. BLOK – Posouzení a zanesení požadavku na změnu do plánu projektu

V tomto bloku bude simulován požadavek na konkrétní změnu plánu projektu (claim) a zanesen do nové verze plánu. Vytvoříme si Směrný plán projektu a posoudíme reálné dopady změny tak, jako bychom to dělali ve skutečnosti. Výsledky zaneseme do změnového listu.

1 den (7 hodin) praktické prezenční výuky

práce s programem Microsoft Project Professional na zapůjčeném notebooku pod vedením zkušeného lektora

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny