Strategické plánování ve veřejné správě

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy strategického plánování v prostředí územních samosprávných celků. Během kurzu bude kladen důraz na přípravu, tvorbu a implementaci strategického plánu a jeho jednotlivých částí. Představeny budou metody a nástroje používané ve strategickém plánování a propojení teorie a praxe. Poslední výukový blok bude workshop, na kterém posluchači budou pracovat se základní osou strategického plánu své organizace a v rámci skupiny provedou její praktickou analýzu.

Specifické cíle kurzu jsou definovány:

 • procesní i metodická podpora strategického plánování,
 • metodické nástroje pro strategické plánování,
 • revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje obce/mikroregonu/kraje,
 • metodika vypracování koncepčních dokumentů,
 • zefektivnění práce úředníků pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti.
Ceny kurzovného
6 000,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy strategického plánování územněsprávních celků s akcentem na přípravu, tvorbu a realizaci strategického plánu a jeho jednotlivých částí, ohled bude kladen na zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování.

 • Jaké jsou základní pojmy a metody používané při tvorbě, aktualizaci a vyhodnocení strategického plánu
 • Základní typologii strategických rozvojových dokumentů na různých územních úrovních
 • Jakými metodami lze tvořit strategický plán na místní úrovni
 • Identifikovat předpoklady a rizika
 • Jakým způsobem zapojit veřejnosti pro procesu strategického plánování
 • Jak zpracovat socioekonomické a finanční analýzy území
 • Vytvořit akční plán dle požadavků externích dotačních titulů a jak strategicky a ekonomicky ohodnotit efektivnost investice
Prezenční výuka, 20 hodin rozdělených do 3 dní.
Metody, které jsou uplatňovány v praxi na úrovni samosprávných územních celků – obcí, mikroregionů, krajů, jsou v kurzu propojeny s teoretickým základem a následně praktikovány na příkladech z praxe.
 • Strategické řízení a plánování ÚSC 
 • Strategické dokumenty ÚSC jako nástroj strategického plánování 
 • Zpracování strategického plánu 
 • Zapojení veřejnosti do strategického plánování
MV: Praha,  AK/PV-559/2021, AK/VE-339/2021
 
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny