Studie proveditelnosti jako příloha projektů

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy tvorby studie proveditelnosti, která bývá častou přílohou žádostí o dotaci.

Hlavním záměrem je naučit účastníky správně a efektivně posuzovat socio-ekonomickou výhodnost investičních i neinvestičních záměrů, zpracování variantního řešení a výběr nejvhodnější varianty projektu u veřejnoprávních institucí. Nepůjde jen o ekonomickou teorii pojmů a kategorií, ale především o nácvik metod a způsobů, jak zapojit tyto ekonomické pojmy efektivně využít při rozhodování. Na konci kurzu by měli být účastníci schopni samostatně zpracovat studii proveditelnosti pro vybraný projekt.

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy tvorby studie proveditelnosti, která bývá častou přílohou žádostí o dotaci. Účelem je poskytnout účastníkům odborný základ pro to, aby mohli lépe porozumět všem nezbytným ekonomickým pojmům a kategoriím uplatňovaným ve studiích proveditelnosti a kvalifikovaně hodnotit investiční záměry pomocí řady metod, které studie proveditelnosti využívají.

 • Kdy je efektivní využívat studii proveditelnosti jako přílohu k žádosti o dotaci.
 • Jakým způsobem efektivně hodnotit investiční záměry.
 • Rozhodnout se o způsobu zpracování studie.
 • Lépe porozumět odborné metodice tvorby studie proveditelnosti.
 • Nové principy a metody hodnocení investic.

Prezenční výuka, 1 den = 8 hodin. Kombinace frontální interaktivní výuky s projektovou výukou ve skupinách.

 • Co je to studie proveditelnosti
 • Využití studie proveditelnosti v žádostech o dotaci
 • Obecná struktura studií proveditelnosti
 • Postup při zpracování studie proveditelnosti
 • Stanovení vhodné struktury studie proveditelnosti podle typu dotačního programu, projektová fiše – shrnutí projektu, popis podstaty projektu
 • Stanovení klíčových aktivit projektu, alternativy realizace záměru, realizační tým, fáze projektu
 • Analýza trhu
 • Analýza a odhad poptávky, srovnání nabídky s konkurencí, stanovení marketingové strategie, marketingový mix
 • Plán zajištění majetku
 • Struktura dlouhodobého majetku, plán odpisů, oběžný majetek, zhodnocení zajištění majetku
 • Finanční plán
 • Majetek, provozní výnosy a náklady, analýza bodu zvratu, finanční zdroje
 • Plán peněžních toků
 • Sestavení plánu příjmů a výdajů (cash-flow), cash-flow bez vlivu financování, cash-flow s vlivem financování, finanční udržitelnost
 • Diskontování a výpočet ukazatelů finanční výnosnosti
 • Princip diskontování, výpočet doby návratnosti, výpočet čisté současné hodnoty projektu, výpočet vnitřního výnosového procenta
 • Naučíte se efektivně hodnotit investice a lépe plánovat projekty.
 • Dostanete komplexní podkladové materiály (podklady k tématu, ukázky konkrétních metod).
 • Získáte praktické znalosti, které můžete ihned využít v praxi.
 • Naučíte se spoustu vychytávek, tipů a zkratek, které Vám zjednoduší Vaši práci.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny