Úvod do projektového řízení

Chcete se naučit prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení? Nemáte čas s námi strávit týden na soustředění? Chcete zjistit, o čem projektové řízení vlastně je? 

Kurz vás interaktivní formou naučí prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení. Jedná se o inovativní kurz, který vychází vstříc zaneprázdněným lidem, jež nemohou trávit dlouhé „hodiny“ času na vzdělávacích kurzech mimo školu nebo zaměstnání. Zároveň využívá moderní metody výuky, které umožňují poskytovat účastníkům rychlou zpětnou vazbu na jejich výkon, a zvyšují tak pravděpodobnost využití znalostí v praxi. Kurz je určen všem, kteří se chtějí metody projektového řízení naučit pro praktické využití ve svých organizacích nebo v zaměstnání.

Ceny kurzovného
2 000,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné pro studenty prezenčního studia

Jedná se o zcela nový kurz, který vznikl na aktuální požadavek studentů a studentských organizací proškolit v základech projektového řízení větší množství členů. Za pouhé dva dny se účastníci naučí komplet vznik a správné zaměření projektu v souladu s prioritami organizace a vytvoření struktury projektu (rozpad projektu metodou WBS) až na úroveň jednotlivých činností. Budou si zkoušet odhadování délek činností a úkoly sestaví do logických vazeb. Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří s projektovým řízením začínají a chtějí se o něm dozvědět základní znalosti, které budou moci umět aplikovat v praxi.

Kurz je složen ze dvou modulů:

 1. Modul 1 – Vznik projektu

 2. Modul 2 – Struktura a logika projektu

Na kurz lze navázat studiem dalších modulů v kurzu Realizace projektů, což je pro některé i cesta, jak získat mezinárodní certifikát.

 • Interaktivní formou prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení
 • Na konkrétním příkladu aplikovat jednotlivé metody PM, konkrétně (výběr):
  • trojimperativ projektu, prioritní vrchol trojimperativu,
  • životní cyklus projektu,
  • Logický rámec projektu,
  • vznik projektu v organizaci,
  • dekompozice projektu metodou WBS,
  • nastavení logických vazeb projektu, ...
 • Prohloubit teoretické zázemí Vašich praktických zkušeností a naopak uplatnit teoretické znalosti na konkrétních příkladech

2 dny, 15 hodin (včetně nezbytných přestávek), prezenční kurz

Prezenční kurz už je veden formou skupinové práce prokládané vysvětlením trénovaného tématu. Na případové studii si sami účastníci zpracovávají pod vedením zkušeného odborníka z praxe jednotlivé metody a na praktických příkladech si tak teoretické znalosti hned sami vyzkouší a poznatky okamžitě aplikují. Simulace skupinové práce zabezpečuje lepší přenos nbytých znalostí a dovedností do praxe na projektech. Na případové studii mají účastníci možnost s lektorem doladit všechny dotazy a chyby. K případové studii je zpracováno vzorové řešení, takže si všichni účastníci z kurzu odvezou řešení své (své skupiny) a řešení vzorové. Tak získají dobrý základ pro svou další práci a případné opakování.

 • odpověď na otázky k čemu má projekt sloužit (PROČ?) a co je tedy potřeba přesně realizovat (CO?),
 • práce s variantami řešení,
 • ustanovení projektového týmu,
 • Životní cyklus projektu,
 • Identifikační listina projektu,
 • Logický rámec projektu,
 • Trojimperativ a jeho prioritní vrchol,
 • vymezení základních odpovědností,
 • dekompozice projektu metodou WBS rozšířená o seznam činností,
 • stanování délek činností, trénink odhadování, kalibrace,
 • nastavení logických vazeb mezi činnostmi projektu,
 • ukázka SW podpory pro řízení projektů.

Aktuálně

Termíny