Realizace projektů

Chcete se naučit prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení? Nemáte čas s námi strávit týden na soustředění? Chcete zjistit, o čem projektové řízení vlastně je?

Kurz vás interaktivní formou naučí prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení. Jedná se o inovativní kurz, který vychází vstříc zaneprázdněným lidem, jež nemohou trávit dlouhé „hodiny“ času na vzdělávacích kurzech mimo školu nebo zaměstnání. Zároveň využívá moderní metody výuky, které umožňují poskytovat účastníkům rychlou zpětnou vazbu na jejich výkon, a zvyšují tak pravděpodobnost využití znalostí v praxi. Kurz je určen všem, kteří se chtějí metody projektového řízení naučit pro praktické využití ve svých organizacích nebo v zaměstnání.

Ceny kurzovného
2 000,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné pro studenty prezenčního studia

Jedná se o navazující kurz na kurz Úvod do projektového řízení, který vznikl na aktuální požadavek studentů a studentských organizací proškolit v základech projektového řízení větší množství členů. V dalších dvou dnech účastníci rozšíří své znalosti i o realizační část projektů a to jak v teoreticky, tak prakticky.

Kurz je složen ze dvou modulů:

 • Modul 3 – Management projektu
 • Modul 4 – Realizace a ukončení projektu

 • Interaktivní formou prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení
 • Na konkrétním příkladu aplikovat jednotlivé metody PM
 • Prohloubit teoretické zázemí Vašich praktických zkušeností a naopak uplatnit teoretické znalosti na konkrétních příkladech

2 dny, 15 hodin (včetně nezbytných přestávek), prezenční kurz

Prezenční kurz už je veden formou skupinové práce prokládané vysvětlením trénovaného tématu. Na případové studii si sami účastníci zpracovávají pod vedením zkušeného odborníka z praxe jednotlivé metody a na praktických příkladech si tak teoretické znalosti hned sami vyzkouší a poznatky okamžitě aplikují. Simulace skupinové práce zabezpečuje lepší přenos nbytých znalostí a dovedností do praxe na projektech. Na případové studii mají účastníci možnost s lektorem doladit všechny dotazy a chyby. K případové studii je zpracováno vzorové řešení, takže si všichni účastníci z kurzu odvezou řešení své (své skupiny) a řešení vzorové. Tak získají dobrý základ pro svou další práci a případné opakování.

Management projektu

 • Napojení projektu na trvalou strukturu organizace, prostředí potřebné pro projektovou práci.
 • Přiřazení zdrojů, vyřešení přetížení zdrojů, optimalizace projektu dle priorit zákazníka.
 • Tvorba rozpočtu projektu.
 • Cash-Flow na projektu.
 • Analýza rizik projektu, tvorba registru rizik, akceptovatelná míra rizikovosti projektu pro organizaci, aktiva projektu.
 • Nastavení hlavních procesů, milníky a nastavení postupových podmínek.
 • Ukončení procesů plánování projektu

Realizace a ukončení projektu

 • Tvorba baseline (směrný plán).
 • Metody měření rozpracovanosti projektu.
 • Vyhodnocování odchylek od plánu.
 • Řízení změn projektu.
 • Postupné dodávání zákazníkovi.
 • Principy agilního řízení projektů a jak zkombinovat klasické projektové řízení s agilním.
 • Zajištění kvality požadované zákazníkem, hranice minimální kvality.
 • Zajištění kontroly na projektu.
 • Krizové řízení na projektu.
 • Postupné dodávání zákazníkovi.
 • Ukončení projektu.
 • Vyhodnocení projektu jako cesta ke zlepšování.

Aktuálně

Termíny