Vedení porad

Zjistěte, jak správně vést poradu, aby byla co nejpřínosnější.

Cílem kurzu je pomoci účastníkům osvojit si znalosti a dovednosti nutné k řízení porad, naučit je jak zvýšit úroveň komunikačních a prezentačních dovedností využitelných v modelových situacích na poradách a poskytnout ucelenou řadu interpersonálních dovedností potřebných pro interakci s účastníky porady.

 • Jak správně připravit poradu
 • Jak efektivně organizovat porady
 • Jak dobře řídit průběh porady
 • Lépe na poradách komunikovat 
 • Jak zefektivnit vykonávání činností, které souvisejí s pořádáním a účastí na poradách
Prezenční výuka, 7 hodin v 1 dni.
Jsou využívány různé metody výuky: prezentace lektora jsou doplněny o příklady z praxe, úsměvné ukázky, diskuzi s účastníky a interaktivní prvky (na některé věci musejí účastníci přijít sami dřív, než jsou jim předneseny, drobné úkoly, testy). Část výuky je věnována samotné týmové práci účastníků a jejímu následnému rozboru.
Úvod a příprava porady - přípravná fáze porady 
 • Úvod, seznámení s cíli a programem, očekávání účastníků
 • Cíle efektivní porady (cíl, smysl, časový rámec, efektivní předseda porady) 
 • Organizování porad (plán, informace, příprava, struktura a řízení, shrnutí a záznamy) 
 • Typy porad (informativní, operativní, strategická) 
Průběh a záznam porady
 • Analýza porad na různých úrovních řízení 
 • Přínosy efektivní porady 
 • Stanovení pravidel pro účastníky porady
 • Nedostatky a chyby při vedení porad 
Efektivní komunikace na poradách
 • Problémové chování účastníků porady 
 • Koučování porady a práce s otázkou 
 • Mediátor jako zprostředkovatel porady 
 • Přednes příspěvku na poradě
Metody skupinové práce a týmového rozhodování pro zefektivnění porad
 • Skupinové rozhodování
 • Postup řešení problému
 • Brainstorming
 • Myšlenkové mapy
 • Rybí kost
 • Vícekriteriální analýza
 • Další metody

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Poskytujeme slevy

 • pro pracovníky státní správy a samosprávy, studenty kombinované formy, pedagogy s plným úvazkem na VŠ, SŠ či ZŠ, pracovníky NNO sleva 10 % z plné ceny kurzu,
 • pro studenty prezenčního studia VŠ sleva 25 % z plné ceny kurzu.

Všechny slevy v procentech jsou počítány z částky bez DPH.

Jednotlivé slevy se nesčítají. V případě nároku na více slev Vám bude vypočtena nejvýhodnější cena.

Aktuálně

Termíny