Vysokoškolská legislativa pro členy orgánů VŠ a fakult

Seminář Akademického centra studentských aktivit je určen členům orgánů vysokých škol (i studentských komor) a jejich fakult, kteří se podílí na klíčovém rozhodování o vysoké škole nebo její fakultě (zejména pak členům akademických senátů, vč. studentských komor či novým členům vedení), jako i zaměstnancům, kteří mají zájem se v činnosti, kterou jednotlivé orgány pověřuje zákon o vysokých školách, zorientovat. Vzhledem k důrazu na postavení a činnost akademických senátů je zvláště vhodný pro jejich členy, jako i pro nové členy vedení vysokých škol či fakult, kterým může poskytnout základní vhled do právních souvislostí a vztahů s akademickým senátem či jinými orgány.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o tom, jaké je postavení vysoké školy a její vztah se státními orgány (MŠMT, NAÚVŠ) či součástmi (zejména pak, jaký je vzájemný vztah mezi „univerzitou“ a jejími fakultami), jaká je její organizační struktura daná zákonem o vysokých školách, vč. vztahů mezi jednotlivými orgány, zejména pak samosprávnými, jaké role plní na vysokých školách a jejich fakultách akademické senáty a jaký je jejich vztah s rektory a děkany, jaké role zákon přisuzuje rektorům a děkanům samotným (tedy v příslušném rozsahu i jejich prorektorům a proděkanům), a konečně, jaká je hierarchie a okruh vnitřních a jiných (směrnice, opatření) předpisů vysokých škol, a jak s nimi pracovat.  Podstatnou součástí semináře je možnost diskutovat s lektorkou, ale i s ostatními účastníky, problémy, s nimiž se členové orgánů setkávají na svých školách, a pokud možno pro ně nalézt i přijatelná řešení.

Úvodní blok semináře je věnován tomu, jak pracovat s právními předpisy, a zejména snaze vysvětlit "neprávníkům", proč je jejich čtení často tak zrádné, a jak si s nejasnostmi zkusit poradit. Stěžejní část v rozsahu přibližně dvou bloků je zaměřena na postavení a orgány vysokých škol a jejich fakult a související činnost (stručné uvedení do akreditační problematiky) a zejména na složení, postavení, ustavení (volby) a činnost akademických senátů, jako i na vztah, který mají s rektorem či děkanem, a na vzájemný vztah mezi akademickým senátem vysoké školy a fakulty. Poslední blok je zaměřen zejména na vnitřní předpisy vysokých škol a fakult včetně procesu jejich přijímání, dle času (nebude-li vyčerpán dotazy a diskuzí v průběhu předchozích bloků) bude jeho součástí praktická ukázka posouzení návrhu vnitřního předpisu.

Seminář však není zaměřen na financování či rozpočtování vysokých škol, projektovou podporu rozvoje, vědy či výzkumu, vnitřní hodnocení kvality (přesto se dotýká akreditací), pracovně-právní vztahy, veřejné zakázky či jiné právní otázky neregulované zákonem o vysokých školách.

Seminář je prohloubenou verzí dřívějšího semináře "Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance", jejich obsahy se (zejména první blok, který je zaměřen na vysvětlení některých klíčových právních souvislostí neprávníkům) částečně kryjí. Výklad problematiky bude podrobnější a cílenější pro potřeby účastníků - členů orgánů vysokých škol a fakult, zejména veřejných a státních (organizaci soukromých vysokých škol zákon o vysokých školách neřeší, většina uvedeného pro ně tedy nemusí platit).

1 den (7 hodin) prezenční výuky

výklad lektorky, diskuze

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny