Základy ošetřovatelství pro sociální služby

Kurz nabízí sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelství. Tyto znalosti jim pomohou zorientovat se v problematice ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče je mnohdy poskytována i v rámci sociálních služeb nebo minimálně probíhá spolupráce sociální služby s ošetřovatelskou péčí v rámci multidisciplinárního týmu.
Cílem kurzu je, aby pracovníci získali povědomí o oblasti, kterou mnohdy koordinují nebo s ní spolupracují. Navíc pracovníci spolupracují s dobrovolníky nebo neformálními pečovateli, kteří tyto činnosti běžně vykonávají v domácích podmínkách. Zároveň chceme připravit pracovníky na možnost záskoku ošetřovatelek a ošetřovatelů v případě nouzového stavu.
Kurz je zaměřený na osvojení základních znalostí, ale hlavně na získání dovedností pro přímou obslužnou péči (účastníci mají možnost si vše prakticky vyzkoušet během kurzu pod dohledem zkušených lektorů). Mezi základní probírané oblasti patři osobní hygiena a ochranné pomůcky, úprava lůžka, základy poskytování hygienické péče, základy polohování, podávání stravy, základy obvazových technik a kompresivní terapie.

Kurz je akreditovaný u MPSV, č. akreditace A2021/1184-SP/PC/PP.

 • Covid-19 – základní informace o onemocnění – příznaky onemocnění, preventivní opatření proti šíření nemoci mezi jednotlivci, základní režimová opatření na jednotlivých pracovištích
 • Úvod do problematiky poskytování zdravotních a sociálních služeb, seznámení se se základními pojmy a legislativním rámcem (včetně práv pacientů a klientů).
 • Základní pravidla používání ochranných pracovních pomůcek, hygiena rukou, dezinfekce rukou – praktický nácvik.
 •  Základy manipulace s infekčním materiálem (lůžkovinami, osobním prádlem pacientů/klientů, pomůckami), základy dekontaminace a dezinfekce pomůcek.
 • Lůžko - pomocná zařízení lůžka, praktický nácvik úpravy lůžka s pacientem/klientem i bez pacienta/klienta
 • Základy komunikace s pacientem se specifickými potřebami
 • Základy poskytování hygienické péče u pacienta/klienta
 • Základy polohování pacienta/klienta
 • Podávání stravy pacientům/klientům
 • Základy obvazových technik a kompresivní terapie – praktický nácvik
 • Rozpoznání akutních stavů a nežádoucích příhod pacienta/klienta – nejčastější nežádoucí příhody, zásady přivolání pomoci, poskytnutí první pomoci, základy KPR – praktický nácvik

Prezenční výuka, 1 den - kurz je veden teoreticky a prakticky, každé téma je nejprve stručně teoreticky vysvětleno a následně je prakticky procvičeno tak, aby účastníci získali základní znalosti a osvojili si i manuální dovednosti.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny