Základy ošetřovatelství pro dobrovolníky

Kurz základních dovedností pro realizaci dobrovolnické činnosti ve zdravotnických a sociálních služeb

Kurz reaguje na druhou vlnu pandemie COVID-19 a jeho cílem je připravit dobrovolníky, kteří nemají zdravotnické a sociální vzdělání tak, aby byli schopni po rychlém a základním zaškolení pomáhat s nezbytnými činnostmi ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Kurz je zaměřený zejména na osvojení si základních minimálních dovedností nezbytných v poskytování základní péče o pacienta/klienta. Pozor, kurz není míněn jako rekvalifikace. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

 • Covid-19 – základní informace o onemocnění – příznaky onemocnění, preventivní opatření proti šíření nemoci mezi jednotlivci, základní režimová opatření na jednotlivých pracovištích
 • Úvod do problematiky poskytování zdravotních a sociálních služeb, seznámení se se základními pojmy a legislativním rámcem (včetně práv pacientů a klientů).
 • Základní pravidla používání ochranných pracovních pomůcek, hygiena rukou, dezinfekce rukou – praktický nácvik.
 •  Základy manipulace s infekčním materiálem (lůžkovinami, osobním prádlem pacientů/klientů, pomůckami), základy dekontaminace a dezinfekce pomůcek.
 • Lůžko - pomocná zařízení lůžka, praktický nácvik úpravy lůžka s pacientem/klientem i bez pacienta/klienta
 • Základy komunikace s pacientem se specifickými potřebami
 • Základy poskytování hygienické péče u pacienta/klienta
 • Základy polohování pacienta/klienta
 • Podávání stravy pacientům/klientům
 • Základy obvazových technik a kompresivní terapie – praktický nácvik
 • Rozpoznání akutních stavů a nežádoucích příhod pacienta/klienta – nejčastější nežádoucí příhody, zásady přivolání pomoci, poskytnutí první pomoci, základy KPR – praktický nácvik

Prezenční výuka, 1 den - kurz je veden teoreticky a prakticky, každé téma je nejprve stručně teoreticky vysvětleno a následně je prakticky procvičeno tak, aby dobrovolníci získali základní znalosti a osvojili si i manuální dovednosti.

Před přihlášením do kurzu je třeba zaregistrovat se jako dobrovolník v portálu chcipomoct.cz.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny