Znakový jazyk

základy do každé profese

Vícedenní kurz je zahájen workshopem poukazujícím na skutečnost, že sluchové postižení není vidět a právě proto se osoby se sluchovým postižením nejčastěji setkávají s nepochopením a komunikačními bariérami. Přitom komunikační bariéry se dají snadno odstranit uvědoměním si hendikepu a znalostí pár důležitých zásad komunikace. Cílem workshopu je, zažít si rozdílnost sluchového postižení a naučit se možnosti, jak se s klientem či kolegou se sluchovým postižením bez problému domluvit.

Následně budou probíhat pravidelná setkávání zaměřená na jeden ze způsobů komunikace s osobou se sluchovým postižením. Cílem pravidelných setkání je osvojit si základy českého znakového jazyka.

Cílem workshopu je zažít si rozdílnost sluchového postižení a naučit se možnosti, jak se s klientem či kolegou se sluchovým postižením bez problému domluvit. Cílem následujících pravidelných setkání je osvojit si základy jednoho ze způsobu komunikace osob se sluchovým postižením a to českého znakového jazyka.

Cílovou skupinou je odborná veřejnost.

 • Rozpoznat jednotlivé typy sluchového postižení a vědět jak lze ztrátu sluchu u jednotlivých typů kompenzovat
 • Poznat, jakou formu komunikace jednotlivé osoby se sluchovým postižením preferují
 • Umět použít jednotlivé formy komunikace, znát jejich výhody a úskalí
 • Ovládat jednotlivé zásady správné komunikace s osobou se sluchovým postižením   
 • Využívat možnosti, kterými můžeme napomoci odstranit komunikační bariéry v práci i doma
 • Rozumět základní gramatice českého znakového jazyka
 • Umět vést rozhovor v českém znakovém jazyce na téma rodiny, bydlení, stravování, studiua, cestování a volného času.

40 hodin (6 hodin úvodní workshop + 32 hodin cvičení + 2 hodiny praxe), celkem 10 dnů.

Workshop je vedený prezenční formou v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V rámci workshopu budou krátké přednášky prokládány cvičením. Workshop bude plný diskuzí, příkladů z praxe a názorných ukázek.

Pravidelná setkání formou cvičení, jsou vedena prezenčně v rozsahu 32 vyučovacích hodin (bude se jednat o 8 setkání po 4 vyučovacích hodinách). Na každém setkání se probere nová sada slovíček, zároveň se rovnou procvičí společně s již dříve probranými a na závěr budou 2 vyučovací hodiny věnované praxi, kdy se účastníci setkají s rodilým mluvčím a povedou s ním rozhovor.

 • Typologie osob se sluchovým postižením
 • Kompenzační pomůcky
 • Komunikační systémy osob se sluchovým postižením
 • Zásady správné komunikace s osobou se sluchovým postižením
 • Služby pro osoby se sluchovým postižením
 • Slovíčka na téma:
  • Když se potkáme
  • Rodina
  • Bydlení
  • Číslovky a časy
  • Komunikace a studium
  • Barvy a dopravní prostředky
  • Volný čas
  • Stravování

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny