Financování studentských aktivit

Jak zajistit (nejen) finanční zdroje pro fungování studentské organizace a její projekty je otázka, která tíží nejednoho aktivního a ekonomicky orientovaného studenta. Nejde přitom o činnost jednorázovou.

Prostředky je třeba získávat pravidelně a opakovaně. Aby byla organizace v zajišťování zdrojů dlouhodobě úspěšná, musí k němu přistupovat systematicky.  

Ze systematického přístupu vychází i seminář Financování studentských aktivit. Jeho cílem je nejen odpovědět na otázku, na koho se lze s žádostí o podporu obrátit, ale především ukázat fundraising jako součást plánování a vedení celé organizace. Během semináře se seznámíte se základními fundraisingovými pojmy, s potenciálními zdroji financování obvyklých studentských aktivit v ČR, pravidly pro vytvoření nabídky na spolupráci s komerčními firmami či podmínkami podpory z veřejných zdrojů nebo nestátního neziskového sektoru.  Lektorka vás provede celým fundraisingový procesem od zpracování úvodních analýz až po efektivní organizaci a řízení fundraisingu. Nebude chybět ani právní a daňové minimumpřípadové studie, na kterých si nabyté znalosti ihned prakticky procvičíte. 

Lektorka kurzu má bohaté zkušenosti se získáváním finančních prostředků z veřejného, privátního i neziskového sektoru. V pozici fundraisera se podílela či podílí na různých studentských, vzdělávacích a uměleckých projektech, díky čemuž se můžete těšit nejen na komplexně pojatý vhled do problematiky fundraisingu, ale i řadu praktických zkušeností, tipů a triků.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Aktuálně

Termíny

St
15
Kvě