Doporučili nás

Záznam rozhovoru o aktivitách ACSA v AZ rádiu. Můžete si nás poslechnout: první částdruhá část.


Studenti nastupující do akademických senátů obvykle nemají žádnou předchozí zkušenost s výkonem takové funkce. Postupně zjišťují, co všechno potřebují zvládnout, aby byli v AS úspěšní a jejich práce jim přinášela uspokojení. V tomto úsilí představuje velikou pomoc ACSA v Brně. Na mnoha seminářích pořádaných ACSA se studenti naučí, co potřebují znát, aby se uměli prosadit v kultivovaném a náročném akademickém prostředí.

Michal Bačovský
 bývalý člen Akademického senátu FEL ČVUT


Velmi si ceníme toho, že veškerá činnost ACSA je organizována a často i odborně zabezpečována studenty. V Evropě není vůbec běžnou praxí, aby studenti vybudovali středisko, které by bylo zaměřeno na jejich vzdělávání v oblasti samosprávy a které by umožnilo předávání zkušeností a vychovávalo je k převzetí odpovědnosti.

Ing. Josef Beneš, CSc.
pracovník oddělení výzkumu CSVŠ, v. v. i.bývalý
ředitel Odboru vysokých škol MŠMT ČR


Jen tak dále! Více a houšť! Moc vám fandíme. Vaše činnost je velmi potřebná a důležitá!!

anonymní hodnocení semináře Komunikace a argumentace I


Akademické centrum studentských aktivit, zkráceně ACSA, je nápomocno studentským komorám akademických senátů na veřejných i soukromých VŠ v celé ČR. Pomáhá prosazovat studentské zájmy na univerzitách a jejich profesionální tým je schopen poradit v otázkách právních, ekonomických, komunikačních a organizačních.

Renata Kysilková
Univerzitní zpravodaj UHK


Myšlenku Akademického centra studentských aktivit podporuji již od jejího vzniku. Na tomto projektu je jedinečné, že se začíná systematicky zabývat problematikou úlohy a postavení studentů na vysokých školách. Současně také vede studenty k vlastním aktivitám, formování názorů a zakládání vlastní odpovědnosti. Podpora studentů v jejich aktivitách jak na půdě vysokých škol, tak i mimo ni, může podstatným způsobem ovlivnit i jejich další životní směřování.

JUDr. Otakar Motejl
bývalý veřejný ochránce práv


Akademické centrum studentských aktivit je mostem mezi studenty a výkonnou mocí.

David Tlustý
bývalý člen Akademického senátu FJFI ČVUT


Na charakteru projektu ACSA kromě jeho hlavní náplně - tj. školení nových studentských senátorů ve vysokoškolské legislativě a v senátorské práci či ve vytváření metod hodnocení kvality VŠ – mě zaujalo, že jeho náplň má vazbu i na praktický život. Mám tím na mysli zvláště jeho spolupráci se Společností pro projektové řízení, se kterou společně usilují o zvyšování kvalifikace vysokoškolských studentů v oblasti projektového managementu, a tím jim napomáhají i k vyššímu uplatnění na trhu práce. Z tohoto důvodu jsem se také rozhodl stát se součástí tohoto projektu, jehož cílem je formování sebevědomých studentů vědomých si svých práv a povinností, studentů s živým zájmem o dění v akademické obci.

Oldřich Vondruška
bývalý doktorand politologie FSS MU