Projektové řízení

Projekty jsou dnes alfou a omegou fungování zahraničních i českých společností, vysokých škol, neziskových organizací i dobrovolnických spolků. Mnohdy ale realizačnímu týmu chybí základní znalosti projektových metod a projekty tak nekončí dobře, zpožďují se, neplní svůj účel či požírají velké množství peněz. Proto se v ACSA se kolem projektového řízení točí velká část aktivit, kterými chceme přispět ke zlepšení této situace. 

Projekty děláme

Nepředáváme pouze znalosti z chytrých knih, ale sami vedeme, realizujeme či jsme zdárně ukončili několik projektů v různých oblastech. Z těch nejnovějších např. 

  • projekt PRoVŠe, v rámci něhož jsme např. učili předmět Projektové řízení na VUT v Brně, inovovali předměty na JAMU v Brně, otevřeli téma Informační bezpečnosti, vydali publikaci Projektové řízení – Jak zvládnout projekty (včetně pracovních sešitů), vytvořili jsme pomůcky pro projektové řízení i informační bezpečnost a mnoho dalšího. 
  • projekt MOMETO  – v rámci kterého vzniklo sedm vzdělávacích programů zaměřených na moderní metody výuky (PC hry, mobilní aplikace, interaktivní e-learningy, audionahrávky, atd.) v oblastech jako ICT, Logika a rozhodování, Time management, Projektové řízení, Stress management a další.

Projektové řízení učíme

Naše paleta kurzů  je pestrá, od kurzů kratších po týdenní soustředění, nabízíme také e-learningy, zaměřujeme se jak na přípravu na mezinárodní zkoušky, tak na praktické uplatnění znalostí… 

S projekty pomáháme

Rádi vám pomůžeme se sepsáním projektové žádosti, s vedením a realizací projektu, s krizemi či nepředvídatelnými situacemi na vašich projektech. Můžete se na nás obrátit s jakoukoliv záležitostí týkající se vašeho projektu, rádi vám bezplatně pomůžeme.