Program Excelence

Vybraným zájemcům nabízíme pravidelné konzultace zaměřené na znalosti a dovednosti v projektovém řízení s cílem získat celoživotní profesní a nadoborovou kvalifikaci Projektový manažer. Program je realizován na reálném projektu z praxe. Na začátku je vždy stanoven konkrétní cíl programu a způsoby jeho ověření.

Pro koho je program excelence vhodný?

 • Pro studenta, který má zájem správně a efektivně řídit projekty, a to nejen ty ve studentské organizaci.

Jaká je role konzultanta?

 • Provázet studenta ve studiu projektového řízení.
 • Poskytovat neformální vzdělávání formou konzultací.
 • Poskytovat zpětnou vazbu k plánování a řízení reálného projektu. 

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Časový harmonogram spolupráce je stanovený podle možností konzultanta (samozřejmě se přihlíží k možnostem studenta, ale je potřeba přizpůsobit se zejména časově vytíženému konzultantovi).
 • Program je vhodný pro studenta, který má před sebou ještě minimálně rok studia.
 • Konzultant a student vzájemně respektují svůj čas a závazky (povinnosti).
 • Pro-aktivní přístup studenta v průběhu zapojení do programu.
 • Závěrem spolupráce se student pokusit o ověření kvalifikace Projektový manažer. Více informaci o ověření kvalifikace.

Jaké témata se na konzultacích nejčastěji otevírají?

 • Plánování projektů.
 • Řízení projektových rizik.
 • Personální zajištění projektů.
 • Týmová spolupráce.
 • Kvalitní odhadování.
 • Tvorba a sledování rozpočtu projektů.
 • Způsob kontroly projektu.
 • Kvalita projektů.