Podpora pro studentské organizace - výstupy z POSEDu 2014

Čtvrtý ročník POSEDu se konal v tradičním listopadovém termínu opět v prostředí Campingu Baldovec v Moravském krasu. Přibližně 60 aktivních vysokoškolských studentů absolvovalo 4 sobotní a 2 navazující nedělní workshopy, jež se nesly v duchu myšlenky Strategické plánování a řízení studentských organizací. Výstupy z těchto workshopů naleznete dále na této stránce.

Anotace jednotlivých workshopů


Workshop Teambuilding jako součást strategického plánování studentské organizace

Workshop Vedení studentské organizace, jak jej získat?

Workshop Hledání správné vize a poslání organizace


Workshop Zpětná vazba a jak ji nedělat

Workshop Propojení studentské reprezentace a studentských organizací

Workshop Strategické plánování a řízení ve studentských organizacích


Děkujeme všem, kteří se na tvorbě těchto výstupů podíleli ;-)