Mentoring

Na pravidelných neformálních setkáních vám zodpovíme otázky týkající se vedení studentské organizace. Naším silným tématem je strategické, projektové a procesní řízení organizace. Často řešíme témata, jako je nábor a motivace členů, ekonomika organizace či nastavení dlouhodobé vize a cílů.

Mentoring je o vztahu mezi mentorem a mentee, tento vztah je vyrovnaný a přínosný pro obě strany. Mentee má jedinečnou možnost převzít si zkušenosti a představu, jak zvládat vybrané situace. Mentor je naopak obohacen o náměty a postřehy člověka, který není zatížen stereotypy a hledá nové cesty řešení. 

Pro koho je mentoring vhodný?

 • Pro členy studentské organizace, kteří si chtějí osvojit znalosti a dovednosti ve prospěch své studentské organizace.
 • Pro studenty, kteří mají zájem založit studentskou organizaci.
 • Pro členy studentských organizací řešící náročnou situaci.

Jaká je role mentora?

 • Poskytovat individualizované a velmi neformální vzdělávání.
 • Dodržovat mlčenlivost a informace, se kterými se při mentoringu pracuje, nikde jinde nezmiňovat.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Odpovědnost za rozvoj vztahu při mentoringu má stejnou mentor i mentee. 
 • Vztah mentora a menteeho je rovnocenný a je založen na vzájemné důvěře.
 • Časový harmonogram spolupráce je stanovený podle možností mentora a menteeho. 
 • Mentee respektuje časové vytížení a závazky (povinnosti) mentora.
 • Pro-aktivní přístup - mentor podporuje menteeho a poskytuje mu konstruktivní zpětnou vazbu, mentee se snaží vypořádat se s jakoukoliv oblastí rozvoje.
 • Mentee plní vzájemně odsouhlasené úkoly.
 • Mentoring trvá po vzájemně odsouhlasenou dobu. Po jejím uplynutí může mentoring buď pokračovat, nebo skončit.

S jakými tématy se při mentoringu setkáváme?

 • Problematika řízení organizace spojená s legislativou.
 • Systémem náboru nových členů.
 • Motivace členů studentské organizace a studentské samosprávy.
 • Nastavení typů členství (nastavení víceúrovňového systému členství).
 • Volba a výměna vedení studentské organizace.
 • Nový systémem hodnocení kvality ve studentské organizaci.
 • Vypořádání se s konkrétním problémem (např. rozdělení organizace).
 • Nastavení dlouhodobé strategie a priorit organizace.