Supervize

Skupinová supervize – na společném setkání bude prostor se podpořit, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které členství v studentských organizacích (dobrovolnictví) přináší. Jedná se o otevřenou skupinu účastníků z různých organizací a přehled aktuálně vypsaných termínů, na které se můžete přihlásit, naleznete zde: www.acsa.cz/studenti/akce/kurzy/

Týmová supervize – sejdeme se ve vaší studentské organizaci, poskytneme prostor pro vzájemnou podporu a příležitost k reflexi, zprostředkování náhledu na možná rizika a důsledky vzájemného nepochopení. Supervize probíhá ve vašem uzavřeném týmu, což poskytuje prostor otevřít i palčivé interní problémy organizace. 

Oba typy supervize mají své přednosti a limity. Supervize probíhá vždy pod vedením supervizora.

Pro koho je supervize vhodná?

 • Pro členy studentských organizací (dobrovolníky), kteří pracují pro jiné, nebo jsou v pravidelném kontaktu s jinými osoby a chtějí zvyšovat svou profesní kompetenci.
 • Pro ty, co mají zájem o reflexi svého jednání a strukturu svého pracovního prostředí. 
 • Pro ty, co hledají řešení problémů a chtějí zkusit jiný pohled či vyzkoušet si jiný způsob přemýšlení.
 • Skupinová supervize je vhodná pro ty, kteří mají zájem sdílet své zkušenosti, vzájemně se podpořit a přispět si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které členství ve studentských organizacích přináší. 
 • Týmová supervize je vhodná pro tým, který má zájem se dál posouvat.
 • Pro ty co chtějí vyzkoušet nový zážitek, předešlá zkušenost a znalost supervize není nutná.

Jaká je role supervizora?

 • Nabízí pochopení, ochranu, podporu a upevňuje profesní sebejistotu supervidovaným.
 • Nabízí korektivní a inspirativní zážitek z průběhu supervize.
 • Nabízí svoji zkušenost s obsahem supervize.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Zachovávání mlčenlivosti o informacích, týkající se jednotlivých účastníků.
 • Účastníci supervize aktivně spolupracují, poskytují zpětnou vazbu (náměty) a naslouchají zpětné vazbě (postřehům).

Jaké témata se na supervizi nejčastěji otevírají?

 • Pracovní a mezilidské vztahy uvnitř týmu.
 • Vztah člena studentské organizaci k samotné organizaci.
 • Vztah studentské organizace k okolí (k vysoké škole, k ostatním studentským organizacím). 
 • Vztah studentské organizace k cílové skupině, nejčastěji studentům.
 • Etické dilemata, hranice a odpovědnosti.
 • Spravedlivé odměňování.
 • Prevence syndromu vyhoření.