Podpora pro studentské organizace - výstupy z POSEDu 2015 a konference Organizace, mladí dobrovolníci a sociální podnikání

Pátý ročník celorepublikové akce POSED 2015 se konal v Rekreačním středisku Prudká poblíž Tišnova, po třech letech jsme tedy změnili prostředí. Nosnou myšlenkou tohoto ročníku jsme zvolili organizaci akcí a heslo “Organizuji, organizuješ, organizujeme...”. Sobotních 6 workshopů, na které navazovala konference s názvem Organizace, mladí dobrovolníci a sociální podnikání (realizovaná v rámci projektu Mezinárodní portál pro podporu dobrovolnických aktivit mládeže financovaného z programu Erasmus+) se zúčastnilo kolem 50 aktivních studentů. 
Výstupy a prezentace z obou akcí naleznete níže.

 

POSED 2015

Anotace workshopů


Workshop SU organizátorem akce

Workshop Spolupráce - jak organizovat akce napříč univerzitami

Workshop Stres, práce s ním a jeho odbourávání

Workshop Propagace akce

Workshop Jak koledovat a vykoledovat

Workshop Ekonomika neziskových organizací
Organizace, mladí dobrovolníci a sociální podnikání

Workshop Humanita

Představení nové aktivity ACSA zaměřené na propojení mladých aktivních lidí s humanitárními organizacemi.

Workshop Alumni

Představení nové aktivity ACSA zaměřené na spolupráci s bývalými aktivními studenty a představení funkcí a rozvoje Informačního systému ACSA.

Seminář Nový občanský zákoník a neziskové organizace – JUDr. Karel Vlček

Obecně k osobám v OZ (právní osobnost, svéprávnost), Právnické osoby (typy, rozdělení, výhody, funkce), Spolky (obecná úprava v OZ, popis orgánů spolku, práva a povinnosti členů, hospodaření spolku, vnitřní úprava spolku, hospodaření spolku), Postup při založení spolku, Transformace občanských sdružení na spolky, Obecná úprava smluvního práva (uzavírání smluv, ochrana slabší strany s důrazem na ochranu spotřebitele), Nájemní právo, Pracovní právo (pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru).