Koučování 

Pomůžeme dosáhnout úspěchu či spokojenosti tím, že podpoříme váš osobní potenciál (budeme pracovat s vašimi potřebami a hodnotami). Službu poskytujeme těm nejaktivnějším členům studentských organizací jako motivaci/odměnu.  

Pro koho je koučování vhodné?

 • Kdo cítí potřebu vykročit novým směrem a hledá ten správný.
 • Kdo tuší, že má skryté rezervy a chce využít svůj potenciál.
 • Kdo se zasekl na mrtvém bodě a neví, kudy dál.
 • Kdo je aktivním člověkem, který chce být pánem svého osudu.
 • Kdo chce najít rovnováhu mezi prací a osobním životem.
 • Koho láká objevování sama sebe.
 • Kdo hledá podporu a porozumění při řešení pracovních i životních problémů.
 • Kdo na sobě chce intenzivně pracovat.
 • Kdo chce investovat do své budoucnosti.
 • Kdo chce najít východisko ze zdánlivě neřešitelných problémů.

Jaká je role kouče?

 • Pomáhá podívat se na problémy jinak a objevit tak nové způsoby řešení a nové možnosti.
 • Předkládá otázky, inspirativní podněty a dodává povzbuzení, aby potřebné řešení koučovaný nalezl sám.
 • Zaručeně nepokládá jednoznační pokyny a přímé rady.
 • Dodržuje mlčenlivost a k materiálům vzniklým v průběhu koučování přistupuje jako k důvěrným.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Vzájemný respekt mezi koučem a koučovaným.
 • Časový harmonogram spolupráce je stanovený podle možností kouče a koučovaného. 
 • Konzultant a student vzájemně respektují svůj čas a závazky (povinnosti).

Jaká témata se na koučování nejčastěji otevírají?

 • Rovnováha mezi osobním a pracovním životem.
 • Zvládání pracovního stresu, syndrom vyhoření.
 • Promyšlení a propracování nových myšlenek a nápadů.
 • Time management.
 • Facilitace osobního rozvoje.
 • Delegování úkolů a motivování spolupracovníků.
 • Promyšlení velkých pracovních či životních změn.
 • Spolupráce ve skupině.
 • Touha zlepšit své schopnosti.
 • Snaha získat více pracovních možností nebo kompetencí.
 • Potřeba zvýšit si sebevědomí.
 • Snaha zvýšit výkonnost.

O koučování trochu jinak: 

„Šel jsem po cestě. Šel jsem po ní tak dlouho, až jsem zapomněl, kam jdu. Šel jsem, i když se cesta proměnila v nepohodlnou zarostlou pěšinu. Byl jsem unavený a zpomaloval jsem. Na jedné mýtině jsem náhodou potkal poutníka a zeptal jsem se ho na cestu. Neřekl mi kudy jít. Ale položil mi otázku a pozorně naslouchal mým odpovědím. Pak pokládal další a další otázky. Chvíli jsem se s ním zdržel. Neřekl mi, co mám dělat. Přesto jsem odcházel a věděl jsem, kam chci dojít, kudy tam jít a jak poznám, že už jsem v cíli. Odcházel jsem s vědomím, že mám dost sil dojít za svými sny.“