Podpora pro studentské organizace - výstupy z POSEDu 2013

Na začátku listopadu roku 2013 jsme uspořádali třetí ročník setkání aktivních studentů POSED. Tento ročník se nesl v duchu tématu "Fungujeme dobře, Fungujeme spolu". Uspořádali jsme celkem 6 půldenních workshopů v rámci POSEDu a 4 půldenní workshopy nedělní, z většiny z nich vznikly výstupy, které vám zde nabízíme.

 

Program a anotace jednotlivých workshopů

Anotace jednotlivých workshopů

 

Workshop Výhody a nevýhody zastřešující organizace

Příloha 1 - myšlenková mapa Unie

Příloha 2 - myšlenková mapa Studentská komunita

 

Workshop Knowledge management

Prezentace

Příloha 1 - způsoby Knowledge Transferu

Příloha 2 - způsoby dokumentace

Příloha 3 - časová osa průběhu fází Knowledge Transferu

Příloha 4 - skupinová práce

Příloha 5 - předání vědomostí mezi vedoucími pozicemi studentské organizace

Příloha 6 - předání vědomostí pro nové členy studentské organizace

Příloha 7 - fotogalerie výstupů

 

Workshop Zlepšování lidských vztahů v organizaci

Prezentace
Výstupy workshopu

 

Workshop Jedeme na vlně Boloni

Úvodní prezentace

Prezentace

Příloha 1 - myšlenková mapa Uznávání

Příloha 2 - myšlenková mapa Kvalita

Příloha 3 - porovnání hodnoty kreditů

Příloha 4 - fotogalerie výstupů

Workshop Projektový trojboj

Prezentace

Výstupy workshopu

 

Workshop Nábor nováčků a jejich začlenění do týmu

Prezentace

Výstup workshopu č.1

Výstup workshopu č.2

Příloha 1 - myšlenková mapa Náborová akce

 

Workshop Mluvit 2 hodiny o efektivitě je neefektivní

Prezentace

Výstupy workshopu

 

Workshop Nebojte si hrát ve velkém

Výstupy workshopu

 

Workshop Teambuilding, jak na to

Prezentace

Výstup workshopu - č.1

Výstup workshopu - č.2

Příloha 1a - fotogalerie výstupu

Příloha 1b - fotogalerie výstupu

Příloha 2 - TB hry

 

Přednáška Osobní efektivita

Prezentace

 

 


Děkujeme všem, kteří se na tvorbě těchto výstupů podíleli :-)