Výzkumy a šetření

ACSA zajišťuje množství výzkumů, kterými naplňuje své cíle.

Pokud vás některý z výzkumů zaujme a chtěli byste k němu podrobnější informace nebo na něm spolupracovat, kontaktujte nás (info@acsa.cz).

Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů

Mají studenti VŠ dlouhodobě pracující ve studentské organizaci jiné osobnostní charakteristiky než studenti VŠ, kteří ve studentských organizacích nepracují?

Vybírají si práci ve studentských organizacích studenti s určitými osobnostními charakteristikami?

Je významný rozdíl v osobnostních charakteristikách studentů, kteří pracují ve studentské organizaci krátce a dlouhodobě?

Odpověď na tyto i další otázky jsme hledali v psychologickém šetření mezi studenty VŠ, které se stalo základem dnes již oblíbeného worksopu Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů.

Více informací »

Národní šetření studentů - NA6

Projekt Národního šetření studentů je součástí rozvojového projektu Akademického centra studentských aktivit „Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR".

Jedná se o první šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského hodnocení kvality vysokých škol v České republice.

Cílem tohoto šetření je získat srovnatelná data v základních oblastech ovlivňujících podmínky studia na českých vysokých školách (všech veřejných, státních a na vybraných soukromých) a zahájit dlouhodobý proces sledování vývoje a změn v těchto oblastech, což nám v následujícím období rovněž umožní ověřit účinnost opatření přijatých na základě zjištění předchozích výsledků tohoto šetření.

Podrobné výsledky šetření, které proběhlo v akademickém roce 2006/2007 naleznete zde.

Více informací »

Systematizace procesů studentského hodnocení kvality v České republice - SHK

Na základě závěrů 4. ročníku celostátní studentské konference "Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004" jsme na počátku roku 2005 vypracovali projekt zaměřený na tvorbu metodiky studentského hodnocení kvality vysoké školy. Pracovní skupina složená jak ze zástupců studentů, pedagogů, vedení a odborníků zpracovala nyní již velice oblíbenou a využívanou publikaci, která seznamuje jednotlivé vysoké školy či jejich fakulty s nejčastějšími chybami, kterých se v Česku při studentském hodnocení kvality dopouštíme, a nabízí jim postupy, které by měly zvýšit efektivitu a využitelnost studentského hodnocení kvality vysoké školy. Akademické centrum studentských aktivit seznamuje s touto metodikou zástupce studentů prostřednictvím odborného semináře Studentské hodnocení kvality, který vznikl právě díky tomuto projektu.

Více informací »

Studie zahraničních zkušeností s podporou zájmu přírodovědných a technických oborů

ACSA na zakázku MŠMT vytvořilo "Studii zahraničních zkušeností s podporou zájmu o přírodovědné a technické obory". Tato studie byla realizována jako součást analytické fáze Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více o studii naleznete na stránkách MŠMT.