Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR

Studentské hodnocení kvality

Mezi jinými věcmi nám na srdci leží také kvalita školství v ČR. Proto realizujeme aktivity také v oblasti studentského hodnocení kvality, ať jde o jeho zlepšování či úplné zavádění. Je to poměrně velká kapitola k přelouskání, ale nenechte se odradit a přečtěte si o našich výstupech a doporučené metodice.

Národní šetření studentů - NAŠEST

Nejsme jen teoretici! Vůbec první šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského hodnocení kvality vysokých škol v České republice jsme realizovali právě my, v Akademickém centru studentských aktivit. Jmenovalo se „Na6“ – což je zkratka Národního Šetření Studentů – a více o něm si můžete přečíst v sekci věnované projektu NAŠEST.