Facilitace

Pomáháme organizacím nestranně a neveřejně vyjasnit si problematická témata a urovnat jejich vnitřní spory, nedorozumění. Pomůžeme během vašeho jednání nebo vaší porady získat nejlepší možný výsledek, zapojením všech zúčastněných, kteří mají společný cíl a způsobem se kterým všichni souhlasí. 

Pro koho je facilitace vhodná?

 • Pro ty, co plánují setkání dvou a více lidí (může se jednat o jedno z pravidelných setkání nebo o výjimečné setkání).
 • Kdo chce během jednání dosáhnout společného cíle, i když se to na první pohled zdá jako nereálný úkol. 
 • Pro ty, co chtějí společně hledat řešení. 
 • Kdo potřebuje zapojit do jednání celý tým, skupinu, komunitu (participativní jednání).

Jaká je role facilitátora?

 • Má neutrální postavení (nemá zájem na konkrétním výsledku jednání, nemá vztah s žádným z účastníků jednání).
 • Zodpovídá za strukturu setkání a vyváženost diskuse. 
 • Vede setkání s ohledem na předem stanovený záměr a čas. 
 • Podporuje důvěru, otevřenost a sdílení názorů.
 • Pomáhá vyjasnit nesrozumitelné sdělení.
 • Předchází konfliktům, případně je bezodkladně řeší.
Jaké jsou podmínky účasti?
 • Respektovat roli facilitátora při jednání.

V jakých situacích se setkáváme, že je facilitátor využit?

 • Jednání s cílem urovnat konflikt v organizaci. 
 • Porada s cílem stanovit si v organizaci vizi a cíle.
 • Setkání „spolupracujících“ organizací.
 • Pomoc při výběru z variant.