Medailonky studentských organizací

Jednou z věcí, které ACSA pravidelně dělá je síťování (networking) studentských organizací a jejich členů. Na našich akcích se můžete potkat se spoustou zajímavých lidí z organizací, o kterých toho možná moc nevíte. Proto zde budeme jednou za měsíc uveřejňovat tzv. Medailonky studentských organizací, ze kterých se dozvíte o tom, co jednotlivé organizace, dle jejich slov, dělají. Představenou organizací může být i vaše. Pokud máte zájem, napište nám na mail so@acsa.cz.


Medailonky budou časem dostupné také v profilech jednotlivých organizací v naší Databázi studentských organizací.

Další organizací, kterou představujeme je jedna z největších organizací u nás. Věnují se především péči o zahraniční studenty. Ano jde o ESN CZ, na naše otázky odpovídala prezidentka Klára Vohlídková.

ESN CZ

1. Jak dlouho vaše studentská organizace existuje?
V roce 1989 byla založena první organizace v Utrechtu, od té doby se k ní přidalo dalších 500 po celé Evropě – v České republice oficiálně vstoupila do ESN jako první sekce v roce 2002 ISC CTU in Prague, spadající pod ČVUT (klub existuje již od roku 1999). Za pár let je nás v ČR už dokonce 18!

2. Co je vaším cílem?
Naše organizace má dokonce několik cílů :-) první z nich je napomáhat přijíždějícím zahraničním studentům, aby se u nás cítili „jako doma“, organizovat pro ně zajímavé aktivity sloužící k poznání ČR a naší kultury, zároveň jim zajišťujeme tzv. Buddy system. Dalším cílem je vzdělávání členů naší organizace pomocí workshopů a udržujeme náš network pomocí různých eventů.

3. Kolik vašich bývalých nebo současných členů je již ve vedení některé z fakult nebo rovnou vysoké školy?
Přesná čísla nám nejsou známa, ale jelikož se pohybujeme v prostředí Erasmus+, spousta z nás se nechce tohoto rozmanitého světa vzdát a několik z nás působí např. jako fakultní koordinátoři programu Erasmsus+.

4. Co zajímavého chystáte v nejbližším semestru?
My samozřejmě pořád chystáme něco zajímavého! :-) Na další semestr máme naplánovaná už dvě setkání členů ESN CZ, a to Československu platformu, kterou pořádáme společně s našimi slovenskými bratry (a sestrami), v listopadu nás čeká Velká národní platforma v Doksech, kde se sejde přes 200 účastníků a jsou zde zváni i zahraniční hosté a abych nezapomněla – připravujeme celonárodní soutěž pro zahraniční studenty!

5. V čem si myslíte, že jste silní, že umíte hodně dobře?
Umíme si navzájem pomáhat, díky silnému networku máme dobře zvládnuté sdílení zkušeností, dokážeme se navzájem podporovat a také vytváříme skvělé akce pro zahraniční studenty a organizujeme mezinárodní akce.

6. A je něco, v čem byste se chtěli zlepšit?
Všichni z nás by se potřebovali občas rozpůlit a také to, abychom mohli pracovat 24 hodin denně :-). Rádi bychom víc pomohli některým lokálním organizacím, které třeba nemají takové kapacity, aby se mohly všem odvětvím ESN věnovat na 100%.

7.Na co jste ve vaší studentské organizaci nejvíce pyšní?
Za mě osobně můžu říct, že jsem pyšná na každého člena, který se k nám přidá, na každého spokojeného zahraničního studenta, který u nás studuje a kterému ESN nějakým způsobem pomohlo, jsem pyšná na organizaci jako takovou, jelikož skvěle reprezentujeme na národní i mezinárodní úrovni a především – jsem pyšná na to, že každého člena v ESN jeho práce baví.  

8.Čím se odreagováváte ve vaší organizaci?
Myslím, že to, co nás všechny spojuje je humor, dokážeme se sami sobě zasmát, když je potřeba a zároveň tím vytváříme tu správnou atmosféru. Dále nám pomáhají teambuildingové aktivity a různé soutěže (Kdo by se třeba nechtěl proletět letadlem?) nebo prostě a jednoduše – trávením času se zahraničními studenty (Schválně – kolika jazyky umíte říct slovo „pivo“?).

9.Jakou otázku byste chtěli položit studentské organizaci, kterou představíme příště?
Kde vidíte svoji organizaci za 5 nebo 10 let?  

10.Kdybyste svou organizaci měli přirovnat k části lidského těla, jaká by to byla?
Srdce – z pohledu geografického přes nás proudí spousta cest, na univerzitách jsme pro zahraniční studenty nepostradatelní a navíc ESN je přeci srdeční záležitost! :-)

11.Otázka od předchozí studentské organizace: Jaká je vize/smysl vaší organizace a co byste rádi na tomto světě prostřednictvím vaší organizace zlepšili?
Částečně už jsme odpověděli ve druhé otázce, naší vizí je mít spokojené zahraniční studenty, kteří se do ČR budou často vracet a zažijí tu díky nám nejlepší semestr svého života. Rádi bychom se podíleli na zlepšení podmínek pro studijní (pracovní) výjezdy do zahraničí, celkově ulehčili při nepříjemném papírování a vyřizování potřebných záležitostí (ubytování…) a pomohli k pochopení kulturních rozdílů. Doufám, že jsme na správné cestě a všechny naše cíle a sny se nám brzy splní!   



ESN CZ
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
IČO: 22670874   
Facebook: facebook.com/esncz 


Předchozí medailonky