Literatura o studentských organizacích

Na této stránce najdete odkazy na textové zdroje, ve kterých se dají najít informace k problematice aktivních vysokoškolských studentů a studentských organizací.

Unie studentů VŠE ze systémového pohledu

V roce 2015 Jakub Kočí napsal a úspěšně obhájil diplomovou práci s názvem Unie studentů VŠE ze systémového pohledu. Kromě části zaměřené přímo na US VŠE práce obsahuje širší kontext rozdělení a fungování studentských spolků v ČR. Právě tato část je relativně unikátní materiál, který aktivním studentům může usnadnit pochopení toho, jak studentské organizace v ČR fungují.

Ve druhé kapitole práce najdete:

 • Popis všech typů studentských organizací v České republice.
 • Popis všech typů studentských unií v České republice.
 • Proč mají západní univerzity desetkrát více studentských organizací než české univerzity?
 • Jak univerzitní pravidla ovlivňují zapojenost studentů do organizací.
 • Srovnání pravidel pro spolky na VŠE, Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě s Oxfordem, Yale a Florida State University.
 • Shrnutí dlouhodobě fungujících řešení ze zahraničních univerzit.
 • Shrnutou historii studentských organizací v České republice v letech 1989-2014.

Ve třetí a čtvrté kapitole je pak popsán proces vzniku Unie studentů VŠE.

Diplomová práce je k dispozici na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Sborník z konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005

Závěry z 6. konference, kterou ACSA pořádalo v roce 2005 na téma Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování studentských organizací v ČR. Konference se věnovala postavení studentských organizací a studentských částí akademických senátů na vysokých školách.

Z obsahu sborníku:

 • Studenti a jejich organizace
 • Lidé v organizaci
 • Vedení studentské neziskové organizace a jejích členů
 • Význam zpětné vazby pro fungování studentské organizace
 • Legislativa v oblasti studentských organizací
 • Financování studentské organizace
 • Proč podporovat studentské organizace
 • Dopady a význam studentských organizací
 • Tvůrčí činnost studentů na vysokých školách
 • A mnoho dalších
Sborník je možné vypůjčit v naší knihovně, stačí nám dát vědět. Prezentace některých příspěvků najdete na stránkách konference.