Konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

V letech 2001-2008 bylo ACSA hlavním pořadatelem celostátních studentských konferencí věnovaných úloze a postavení studentů na vysokých školách. Tyto konference, které ACSA nejen moderovalo, ale i aktivně do nich přispívalo, se zaměřovaly každoročně na různá zásadní témata studentského života – např. jak zvýšit kvalitu studia, uplatnění absolventů na trhu práce nebo jak zlepšit postavení studentů ve společnosti, vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi akademickými senáty a vedením univerzit atd.

Výstupy a závěry z těchto konferencí se prostřednictvím jejích účastníků - z řad aktivních studentů i akademických pracovníků - staly součástí strategie fungování studentských organizací i vedení vysokých škol.

Na tradici konferencí jsme v roce 2011 navázali neformálněji pořádanou akcí POSED - PracOvní SEtkání Dobrovolníků.

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2001

Termín:
6. – 7. prosince 2001
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách
Závěry konference:
 • potřeba vytvořit mezi studenty a pedagogy partnerský vztah
 • zvýšení mobility studentů i akademických pracovníků do zahraničí
 • potřeba kvalitního informačního systému
 • posílit význam a propagaci akademických senátů
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002

Vazba vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele

Termín:
28. – 29. listopadu 2002
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Vazba vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele
Závěry konference:
 • zlepšení komunikace s absolventy
 • odstranit největší manka výuky vzhledem k praxi
 • spolupráce se zaměstnavateli na odborné praxi
 • zvýšení prestiže a uplatnění studentů bakalářského studia
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2003

Role studenta v občanské společnosti

Termín:
27. – 28. listopadu 2003
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Role studenta v občanské společnosti
Závěry konference:
 • nutnost aktivní účasti studentů v politice
 • zlepšení komunikace mezi akademickými senáty a akademickou obcí
 • role aktivních studentů při zvyšování standardů studentského života
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004

Co si počít s Boloňou?

Termín:
2. – 3. prosince 2004
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Co si počít s Boloňou?
Závěry konference:
 • šíření informovanosti o Boloňském procesu
 • společné cíle akademických pracovníků a studentů
 • aktivní zapojení studentů do řízení vysokých škol
 • role ACSA v zprostředkování kontaktů mezi studentskými organizacemi
 • role českého „Národního týmu Bologna Promoters“
 • zapojení odborníků v procesu hodnocení kvality vysokých škol
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005

Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování studentských organizací v ČR

Termín:
1. – 2. prosince 2005
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování studentských organizací v ČR
Závěry konference:
 • zlepšení vzájemné komunikace mezi studentskými organizacemi
 • spolupráce a podpora ze strany vedení vysokých škol
 • podpora „Petice proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult“
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2006

Důležité momenty na študákově cestě

Termín:
14. – 15. prosince 2006
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Důležité momenty na študákově cestě
Závěry konference:
 • systematizace vzdělávání od ZŠ po vysoké školy
 • potřeba zkvalitnění pedagogické a poradenské činnosti na základních a středních školách
 • účinnější pomoc handicapovaným studentům
 • zlepšení propagace role studentských organizací při vstupu studentů na VŠ
 • spolupráce mezi středními a vysokými školami
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2007

Proč (se nechat) hodnotit? aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně

Termín:
29. - 30. listopadu 2007
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Proč (se nechat) hodnotit? aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně
Závěry konference:
 • jasně deklarovat cíle vzdělávání a prostřednictvím studentského hodnocení kvality jejich naplňování hodnotit
 • zapojit do hodnocení širší akademickou obec
 • využití metod projektového řízení při plánování a realizaci procesu hodnocení
 • vytvoření pracovního týmu, který se bude procesu hodnocení věnovat
 • efektivní práce s výsledky hodnocení
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2008

Ekologická stopa českých vysokých škol - dinosaurus nebo kolibřík?

Termín:
27. - 28. listopadu 2008
Místo konání:
Brno, Centrum VUT v Brně
Téma:
Ekologická stopa českých vysokých škol - dinosaurus nebo kolibřík?
Závěry konference:
 • aktivnější zapojení vysokých škol do ekologických procesů a jejich větší propagace nejen na akademické půdě
 • věnovat více pozornosti environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě
 • podpora environmentálních neziskových aktivit a projektů ze strany vysokých škol
 • propagace projektu „Zelená univerzita“
 • závěry ke stažení (pdf)

Podrobnější informace...