Mezinárodní spolupráce a vztahy

ACSA aktivně spolupracuje se zahraničními organizacemi a institucemi. Řeší problémy spojené s mobilitou studentů.

Boloňský proces

Mnohé z našich cílů se shodují s cíli tzv. Boloňského procesu. Jeho cílem bylo vytvoření tzv. "Evropského vysokoškolského prostoru" do roku 2010. Boloňský proces je největší reformou vysokého školství v Evropě od 60. let minulého století. Evropským zemím se otevřela možnost využít jedinečnosti svých vzdělávacích systémů a vytvořit z nich systém evropský. Takovýto evropský systém pak bude vyhovovat tradicím a potřebám Evropy, bude přitažlivější pro studenty a posílí nejen atraktivitu a konkurenceschopnost jejího vzdělávacího systému, ale i konkurenceschopnost absolventů evropských vysokých škol na trhu práce - národním, evropském i globálním.

O jeho implementaci a propagaci se zasazujeme mnoha způsoby:

Více informací »

Země V4

S podporou Mezinárodního visegrádského fondu jsme prozkoumali postavení studentů v zemích V4 (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko) v následujících projektech:

 • Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4
  V tomto projektu jsme porovnávali pohled studentských reprezentantů na praktické zavádění Boloňského procesu v kapitolách "Zabezpečení kvality" a "Vysoké školy a studenti" s pohledem ministrů na ministerské konferenci v Bergenu, 19. - 20.5.2005. Projekt jsme realizovali také proto, abychom napomohli k zefektivnění procesu budování společného prostoru evropského vysokého školství v zemích V4.
 • ACSA - Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky
  Projekt byl zaměřen na porovnání postavení a role studentů na vysokých školách v zemích V4 a jeho implementaci v praxi. Jeho cíle vycházely z poslání ACSA, jehož součástí je podporovat rozvoj akademické samosprávy se zaměřením na její studentskou část. Také plně koresponduje s prioritami stanovenými v oblasti vysokého školství, tak jak byly zveřejněny v principech Boloňské deklarace a v závěrech Pražského a Berlínského summitu ministrů.

Mezinárodní visegradský fond

Posláním fondu je podpora rozvoje užší spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem, posilování vzájemných vazeb mezi těmito státy a jejich integrace do Evropské Unie. Jinými slovy, podpora regionální spolupráce mezi Visegrádskými zeměmi rozvíjením prioritně čtyřstranných kulturních, vědeckých, výzkumných, vzdělávacích projektů, výměna mladých lidí a přeshraniční spolupráce. V r. 2002 Fond zřídil Visegrádsky stipendijní program určen pro doktorandy a mladé vědce.

 • základní informace o IVF (.pdf)
 • projekt spolupráce ACSA se zeměmi V4 (.pdf)
 •  
 • project of cooperation with V4 countries (.pdf)
 •  
 • další informace: www.visegradfund.org

Rusko

Od roku 2005 jsme aktivní rovněž na teritoriu Ruské federace, kde jsme na Iževské státní technické univerzitě (ISTU) uskutečnili pilotní šetření rozšiřující naše průzkumy realizované v zemích V4 (Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky , Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4 ). Cílem tohoto pilotního šetření je seznámit s možnostmi teritoria Ruské federace (seznámit se s fungováním a pravomocemi studentských organizací a studentských samosprávných orgánů, nastudovat legislativu v oblasti, lokalizovat dotazníky atd.) a získané informace pak používat v rámci našich poradenských aktivit.

Lokalizace dotazníků by nebyla možná bez přátelské pomoci studentů ISTU.