Kreativita v každém z nás

Myslíte si, že nejste dostatečně kreativní? Máte někdy pocit, že se vám  pod tíhou všech studijních a pracovních úkolů hlava zablokovala a vy nejste schopni najít žádné efektivní či novátorské řešení vašeho problému? Dostali jste zadání sepsat nějaký projektový záměr či seminární práci, sedíte nad listem bílého papíru a nevíte jak začít? Přepadají vás sem tam chmury a říkáte si, že když sudičky rozdávaly invenci a fantazii, vy jste byli poslední v řadě?

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... poplatek za seminář (včetně oběda a občerstvení)

Na našem novém jednodenním semináři se vás pokusíme přesvědčit o opaku a ukážeme vám, že kreativita je vlastní každému z nás. Prostřednictvím různých kreativních cvičení, testů, her a přednáškových okének vám ukážeme, jak se svým tvořivým já komunikovat a jak jej využít v každodenním životě.

  • jak pracovat s vlastním mozkem
  • jak odstraňovat bariéry, které nám brání využít vlastní tvořivosti
  • jak nápady nejen generovat, ale i uvádět v život
  • jaké konkrétní metody podporující kreativní myšlení můžeme využít
  • jak je aplikovat nejen v individuální, ale i týmové práci
  • a mnohé další…

Prezenční výuka, 1 den, 8 hodin

Aktuálně

Termíny