Skupinová supervize pro členy studentské organizace

Na společném setkání bude prostor se podpořit, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které členství v studentských organizacích (dobrovolnictví) přináší. Jedná se o otevřenou skupinu účastníků z různých organizací.

 

Pro koho je supervize vhodná?

 • Pro členy studentských organizací (dobrovolníky), kteří pracují pro jiné, nebo jsou v pravidelném kontaktu s jinými osoby a chtějí zvyšovat svou profesní kompetenci.
 • Pro ty, co mají zájem o reflexi svého jednání a strukturu svého pracovního prostředí.
 • Pro ty, co hledají řešení problémů a chtějí zkusit jiný pohled či vyzkoušet si jiný způsob přemýšlení.
 • Skupinová supervize je vhodná pro ty, kteří mají zájem sdílet své zkušenosti, vzájemně se podpořit a přispět si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které členství ve studentských organizacích přináší.
 • Pro ty co chtějí vyzkoušet nový zážitek, předešlá zkušenost a znalost supervize není nutná.

Jaká je role supervizora?

 • Nabízí pochopení, ochranu, podporu a upevňuje profesní sebejistotu supervidovaným.
 • Nabízí korektivní a inspirativní zážitek z průběhu supervize.
 • Nabízí svoji zkušenost s obsahem supervize.

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Zachovávání mlčenlivosti o informacích, týkající se jednotlivých účastníků.
 • Účastníci supervize aktivně spolupracují, poskytují zpětnou vazbu (náměty) a naslouchají zpětné vazbě (postřehům).

Nebudeme Vás nic učit, ale společně s námi zažijete:

 • Bezpečné prostředí.
 • Sdílení s lidmi s podobnou zkušeností.
 • Podpůrnou komunikaci.
 • Odborné a strukturované vedení v procesem.
   

Rozsah 0,5 den (2 - 3 hodiny) - délka a rozsah bude záležet na množství účastníků, obtížnosti témat a dynamice diskuse.

Forma setkání může být fyzicky nebo online – týden před termínem bude forma upřesněna. U online formy setkání je nutné mít připojení s kamerou.
 

Konkrétní téma/ta supervize si na samotném setkání společně vybírá samotná skupina.

Jaké témata se na supervizi nejčastěji otevírají?

 • Pracovní a mezilidské vztahy uvnitř týmu.
 • Vztah člena studentské organizaci k samotné organizaci.
 • Vztah studentské organizace k okolí (k vysoké škole, k ostatním studentským organizacím).
 • Vztah studentské organizace k cílové skupině, nejčastěji studentům.
 • Etická dilemata, hranice a odpovědnosti.
 • Spravedlivé odměňování.
 • Prevence syndromu vyhoření.

Aktuálně

Termíny