Vysokoškolská legislativa

Základní seminář určený všem studentům, kteří se chtějí orientovat v dění na vysoké škole. Seznámíte se se základním právním postavením vysokých škol a fakult v českém právním systému. Důkladně a na konkrétních příkladech proberete vysokoškolský zákon a jednotlivá úskalí jeho výkladu či aplikace.
 
 
Dozvíte se podstatné informace o postavení studenta na vysoké škole, jeho povinnostech a právech a o možnostech jeho ochrany v prostředí vysoké školy i soudní cestou. Není samozřejmě opomenuta ani problematika fungování jednotlivých orgánů VŠ, disciplinárního řízení, ukončení studia a dalších významných oblastí, které mohou studenta potkat.
 
Spolu s pracovním sešitem obdržíte též vzorový soubor příkladů správných i nezákonných rozhodnutí vydaných vysokými školami. Obdržíte též výtisk aktuálně účinného vysokoškolského zákona.
 
Celým seminářem provází dva zkušení lektoři, kteří mají s oblastí legislativy na VŠ, řešení studentských problémů a bojem proti špatnými rozhodnutími VŠ letité zkušenosti.
Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné (0 % DPH)

Aktuálně

Termíny