PROSO - Základy fungování studentských organizací

Chceš založit svou organizaci? Zlepšit tu stávající? Nebo se jen dozvědět, co vše studentská organizace obnáší? 

Právě cílem semináře PROSO I je uvést Vás do světa studentských organizací. Dozvíte se, jak úspěšně založit studentskou organizaci či si ověřit, zda má již existující organizace vše v pořádku funkční. Probereme možné právní formy studentských organizací a jejich základní dokumenty, bez kterých to dnes už nejde. Nezapomeneme na roční plánování SO, ale i jejich struktury. Ano, existuje více struktur, než jen ta Vaše ;) Poodkryjeme si právní a ekonomická hlediska související s fungováním studentské organizace, jako je např. účetnictví. A protože bez členů to nejde, probereme členskou základnu i její úspěšné požadavky na uchazeče. 

Studentské organizace mají svá specifika. Seminář tak reflektuje problematiku, se kterou se aktivní studenti z těchto organizací denně setkávají, věřte, že nejste jediná organizace s problémy!

Na studentské organizace jsou již od jejího vzniku kladeny velmi vysoké nároky. Musejí dodržovat předepsané legislativní normy a pravidla fungování, respektovat prostředí na VŠ, přizpůsobovat se zájmům cílových skupin a přitom naplňovat své poslání, řešit ekonomické zajištění, speciálně motivovat své členy neboť nedostávají finanční ohodnocení apod. Přešlap v těchto oblastech může znamenat nenávratnou chybu, která organizaci poškodí. PROSO I ti ukáže či připomene, jak na výše zmíněné úkoly. 

Seminář je veden interaktivní a praktickou formou. Program je přizpůsoben potřebám a zájmům účastníků tak, aby vždy poskytl co nejširší rozsah znalostí pro danou skupinu posluchačů. Během semináře, Vám účastníkům, bude poskytnut teoretický základ, který si vyzkouší na případových studiích připravených na základě reálných situací ze života studentských organizací.

Seminář je veden bývalými aktivními členy studentských organizací, kteří během svého působení ve studentské organizaci posbírali bohaté zkušenosti a chtějí se o ně s Vámi podělit.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Aktuálně

Termíny