Základy práce s Microsoft Project Professional 2010

Seminář je určen pro všechny, kteří již mají zkušenosti s projekty a projektovým řízením a chtějí se naučit s jednou z nejrozšířenějších softwarových podpor. Během jednoho dne Vám představíme software firmy Microsoft pro podporu malých a středně velkých projektů.

Seznámíte se s pravidly nastavení aplikace - definicí projektu, nastavením pracovní doby či kalendáře, naučíte se zadávat úkoly a vytvářet mezi nimi logické vazby, vytvořit seznam zdrojů a zadávat zdroje k jednotlivým úkolům. Důraz klademe nejen na správné naplánování projektu, ale také na informace o sledování jeho průběhu.

Veškerou látku si můžete během semináře sami vyzkoušet prostřednictvím zadané případové studie, kterou budete moci zpracovávat na vlastním notebooku. Pokud máte možnost využít školní licence Microsoft Project Professional 2010, prosíme, nainstalujte si tento program na svůj počítač. Pokud nemáte k softwaru přístup, nevadí, před začátkem kurzu Vám jej nainstalujeme. Software Vám po kurzu zůstane nainstalovaný na počítači!

Před absolvováním kurzu Vám doporučujeme zopakovat si základní pojmy z oblasti projektového řízení: Work Breakdown Structure (WBS), návaznosti činností, zdroje, vyrovnávání zdrojů, atd.

Po plném absolvování semináře obdržíte osvědčení o absolvování vydané Akademickým centrem studentských aktivit.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... Kurzovné a stravné (vč. DPH)

Aktuálně

Termíny