Zásady úspěšného pořádání studentských akcí

Nedílnou součástí studentského života jsou vedle přednášek, seminářů, zkoušek a zápočtů různé akce - majálesem, sportovními hrami či plesy počínaje, zážitkovými akcemi, workshopy a konferencemi konče. Každou takovou akci však musí někdo zorganizovat, přičemž realizace často nebývá lehkým oříškem.

Organizátoři se musí vypořádat s ekonomickou stránkou svých akcí, s tvorbou rozpočtu, získáním finančních prostředků, požadavky vyplývajícími z platné legislativy či pravidel vysoké školy. Musí umět komunikovat a vyjednávat s různými lidmi, spolupracovat v týmu nebo například motivovat a vést své služebně mladší kolegy.

Seminář Zásady úspěšného pořádání studentských akcí pomáhá studentům, kteří s organizací studentských akcí začínají (případně je již realizují, ale nemají tak velké zkušenosti), zorientovat se v problematice pořádání různorodých událostí a podniků. V několika tematických blocích se seznámí s ekonomickými, právními, logistickými, produkčními a marketingovými specifiky pořádání studentských akcí. Poučí se z příkladů úspěšně i neúspěšně organizovaných akcí. Své čerstvě nabyté teoretické znalosti si ověří v praktických cvičeních.

Lektorka semináře má dlouholeté zkušenosti s pořádáním nejen studentských akcí, ale i velkých projektů ve vysokoškolském a uměleckém sektoru. Je připravena předat své znalosti a zkušenosti všem zájemcům, kteří chtějí své akce organizovat na úrovni, bez zbytečného stresu a problémů.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Aktuálně

Termíny