Případová studie – Naplánování projektu v MS Project

Na tomto praktickém workshopu se naučíte, jak řídit projekty s využitím nejrozšířenějšího softwaru. Budete pracovat s případovou studií, vytvoříte si projekt od jeho počátku, vyzkoušíte si, jaké možnosti vám softwarová podpora poskytuje ke zjednodušení práce, budete simulovat nejčastější problémy při tvorbě a realizaci projektů a naučíte se na problémy reagovat.

Po absolvování workshopu budete umět zadat projekt do MS Project, pracovat s kritickou cestou projektu, zkracovat termín dodání výstupu projektu, reagovat na časté změny v době realizace projektu.

V průběhu workshopu budete vše trénovat na zapůjčeném notebooku s nainstalovaným programem MS Project Professional.

více
Počet hodin: 7
Po absolvování celého kurzu obdržíte osvědčení.

Termín: 13.4.2023

Naučte se při své projektové práci využívat softwarový nástroj Microsoft Project.
Město a místo konání: Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA (parkování je možné zdarma přímo v areálu)
Adresa místa konání: Údolní 53, 602 00 Brno
Časy konání:
  • 13.4.2023 od 9:00 do 16:00
Předpokládaná délka trvání je asi: 7 hodin.

Ceny:

  • 2 500,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné
  • 2 500,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné akreditovaného kurzu pro pracovníky státní správy a samosprávy

Ceny pro studentské a některé akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.

Pro akce platí závazné storno podmínky.

Přihlašování možné od 6.2.2023 do 3.4.2023

Organizátoři akce

Ing. Martin Kašpárek, organizátor

organizátor akcí

Telefon: +420541145255
E-mail: kasparek@acsa.cz

Aktuálně

Termíny