ARC Siola

1. Jak dlouho vaše studentská organizace existuje?
Oficiálně existujeme od 17. 12. 2015, kdy jsme se ocitli jako zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku. Činní jsme přibližně od dubna 2015, kdy na bedra 4. ročníku padlo organizování vítání prváků a zároveň náš Ústav architektury (dále jen ARC) slavil 10. Výročí svého vzniku. Rozhodli jsme se, že by nebylo špatné oslavy podpořit i ze studentských řad a pak jsme našli hned několik důvodů, proč bychom spolek založili a jak by se to dalo využít.

2. Co je vaším cílem?
Rádi bychom trochu ARC oživili. Chtěli bychom stmelit studenty ARC, dát jim nějakou přidanou hodnotu ke studiu. Aby si sami zkusili něco zorganizovat a aby nechodili jen do školy, ale zajímali se i o dění kolem sebe. Samozřejmě bychom chtěli i ostatním ukázat, jací architekti jsou a co vůbec dělají. Na jiných fakultách studenti pořádají různé akce, které mají vysokou úroveň. Proč nedělat něco v menším měřítku na naší architektuře? Myslím, že je správné zacílit se na to, čemu se studenti věnují ve škole a podporovat je v tom. 

3. Kolik vašich bývalých nebo současných členů je již ve vedení některé z fakult nebo rovnou vysoké školy?
Zajímavá otázka na spolek, který právě vznikl a začíná fungovat. Zatím jsme všichni studenty 4. ročníku bakalářského studia. Ale kdo ví, co bude v budoucnu.

4. Co zajímavého chystáte v nejbližším semestru?
Momentálně pořádáme jen setkání se všemi studenty Ústavu architektury, ale plánujeme také nějaké přednášky, workshopy, chtěli bychom uspořádat setkání s Fakultou architektury a navzájem se seznámit. Ale asi nejdůležitější plán je, abychom vnitřně fungovali, měli členy, kteří mají stejný cíl a abychom fungovali správně tak, jak má spolek fungovat. Spíše se teď zaměříme na ty byrokratické záležitosti. 

5. V čem si myslíte, že jste silní, že umíte hodně dobře?
To se zatím nedá tak dobře zjistit. Ale jelikož působíme na oboru, kde je v každém ročníku 60 studentů, kteří se víceméně poznají i napříč ročníky, můžeme dobře reflektovat jejich přání a vymýšlet, co by jim pomohlo a co by je bavilo, celkem na míru.
 
6. A je něco, v čem byste se chtěli zlepšit?
Ve všem. 

7.Na co jste ve vaší studentské organizaci nejvíce pyšní?
Nejsme pyšní, spíše jsme velmi vděční, že nám pan děkan oficiálně povolil vznik našeho spolku. Děkujeme.

8.Čím se odreagováváte ve vaší organizaci?
Nejspíše sedneme k našim Photoshopům a ArchiCADům a navrhneme nějakou významnou stavbu :-)

9.Jakou otázku byste chtěli položit studentské organizaci, kterou představíme příště?
Co si myslíte o architektech?

10.Kdybyste svou organizaci měli přirovnat k části lidského těla, jaká by to byla?
Nejspíše celé tělo, jsme napůl umělci a napůl technici. Musíme brát vše komplexně. Využíváme každou část, nejde říct, že by nějaká nebyla důležitá. 

11.Otázka od předchozí studentské organizace: Víte, co je to SK RVŠ?
Studentská komora Rady vysokých škol :-) Měla jsem to štěstí a navštívila jsem konferenci KAS 4.0. 

    

ARC Siola, z. s.
Veveří 95, 602 00 Brno
IČO: 04594509
E-mail: siola.arc@gmail.com