GFPS-CZ

1. Jak dlouho vaše studentská organizace existuje?
Naše studentská organizace má původně kořeny mezi Německem a Polskem, kde se zrodila v roce 1984, kdy se skupina studentů v Německu rozhodla, že ze svých vlastních peněz vytvoří stipendijní program pro polské studenty do Německa. V Česku fungujeme od roku 1999, kdy se nám podařilo také vytvořit stipendijní program, na který poté navázaly naše další aktivity jako stáže a projekty. 

2. Co je vaším cílem?
Našim cílem je zprostředkování studentské výměny v rámci střední a východní Evropy, hlavně Německa, Polska a Česka prostřednictvím setkávání převážně mladých lidí a prohloubení interkulturních a mezilidských vztahů. Hlavním programem je pak poskytování studentských stipendií a organizace projektů s mezinárodní účastí.
Co je důležité ještě zmínit, je to, že jako jedna z mála organizací tohoto druhu nestojíme na angličtině, ale na němčině, češtině a polštině. To nás hodně odlišuje od ostatních.

3. Kolik vašich bývalých nebo současných členů je již ve vedení některé z fakult nebo rovnou vysoké školy?
Přiznám se, že teď jste mě trochu zarazil, ale řekl bych, že členové v naší organizaci nějak přirozeně netíhnou do akademické sféry. V naší organizaci máme mnoho lidí, kteří se uplatňují na poli mezinárodních vztahů, kulturním poli, projekt managementu a podobně – jsme hodně akční organizace, kde není čas nad věcmi moc dlouho bádat… dáváme věci do pohybu.

4. Co zajímavého chystáte v nejbližším semestru?
Aktuálně probíhají dva naše projekty ve spolupráci s polskou částí naší organizace GFPS-Polska, v dubnu Dny měst ve Frankfurtu, v květnu máme otevřené setkání české části naší organizace a volby nového předsednictva, v červu bude probíhat Tri-Go v Berlíně, což je jeden z našich projektů, který je zaměřený na vzdělávání hlavně v oblasti projektmanagementu v mezinárodním a kulturním prostředí. V červenci pořádáme pro nás nejzásadnější bod a to projekt FÓRUM BRNO 2016, kde budou stipendisté ze všech čtyřech participujících států prezentovat své projekty a budeme hostit až 60 účastníků. V srpnu proběhne již tradičně Česko-německý tandemový kurz. Také nás čeká další kolo našeho stipendijního programu. Dále pak máme spousty projektů s našimi partnerskými organizacemi, jako například InMOE e.V.. Je toho opravdu hodně :-) Samozřejmě na všechny projekty jste srdečně zváni.

5. V čem si myslíte, že jste silní, že umíte hodně dobře?
Řekl bych, že to je to, co děláme, a to si můžete přečíst v odpovědi na otázku 4.

6. A je něco, v čem byste se chtěli zlepšit?
Myslím, že ideálu není možné dosáhnout – a do určité míry to je pointa života… Takže by toho bylo opravdu hodně.

7.Na co jste ve vaší studentské organizaci nejvíce pyšní?
Myslím, že to je náš stipendijní program, ve kterém jsme do určité míry unikátní.

8.Čím se odreagováváte ve vaší organizaci?
Většinu času, kdy máme volno, trávíme buď na cestách za našimi projekty, nebo v přestávkách mezi organizačními setkáními nebo výběrovými pohovory našich stipendistů – ale všechno nás to upřímně baví – takže myslím, že to je vlastně to odreagování. Ale nechci, aby to vypadalo, že stále pracujeme – pro nás je klíčové, aby to, co děláme, nás bavilo a viděli jsme v tom smysl.

9.Jakou otázku byste chtěli položit studentské organizaci, kterou představíme příště?
Jaká je vize/smysl vaší organizace a co byste rádi na tomto světě prostřednictvím vaší organizace zlepšili? 

10.Kdybyste svou organizaci měli přirovnat k části lidského těla, jaká by to byla?
Srdce pravděpodobně. Myslím, že všechno co děláme, tak pramení z naší vlastní touhy zlepšit tento svět a něco mu dát.

11.Otázka od předchozí studentské organizace: Co si myslíte o architektech?
Díky, že je máme – myslím, že mít estetické prostřední kolem sebe je potřeba.GFPS-CZ, z. s.
ÚGNN FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 BRNO
IČO: 69001219   
E-mail: info@gfps.cz
Web: gfps.cz