Podpora 20. mezinárodního kongresu studentů psychologie

ACSA se rozhodlo podpořit aktivitu České asociace studentů psychologie. Ta pořádala v době od 30. 4. do 7. 5. 2006 jubilejní 20. kongres EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations). Akce se zúčastnilo téměř 200 studentů psychologie z více jak 25 zemí Evropy.

Mezinárodní kongres studentů psychologie je každoročně jednou z největších a nejpodnětnějších událostí pro studenty psychologie z celé Evropy. Je tradičně organizován studenty pro studenty, odbornou úroveň zajišťují renomovaní odborníci z celé Evropy. Kongres je pořádán každý rok v jiné zemi. Pro organizaci 20. jubilejního ročníku v České republice museli studenti porazit tvrdou konkurenci z ostatních zemí nejen Evropské unie, ale více než 20 zemí Evropy, přímo na zasedání Evropské federace studentských psychologických asociací (EFPSA).

Kongres nesl název SHARING ONE WORLD (SPOLEČNÝ SVĚT) a metaforicky tak přiblížil téma, které studenti zvolili - téma VZTAHŮ. Vztahy jsou nedílnou součástí života každého z nás od narození do smrti. Utvářením vztahů a péčí o ně budujeme naši vlastní existenci. Studenti z celé Evropy tímto tématem vyjádřili zájem o vývoj naší společnosti a touhu zabývat se touto oblastí. V naší zemi se konala akce podobného typu poprvé.

Kongres umožnil setkání studentů na mezinárodní úrovni, které s sebou přináší větší mezilidské pochopení a touhu spolupracovat, stejně jako umožnil skupině aktivních studentů uskutečnit reálný a smysluplný projekt. Význam kongresu spočívá i v setkávání psychologů již během studia, navazování kontaktů a výměně zkušeností. Díky podobným projektům jakým byl tento kongres je možné předpokládat stále větší integraci psychologického vzdělávání v Evropě, stále více možností studovat v zahraničí a získávání cenných zkušeností.

Uspořádání kongresu EFPSA v České republice bylo výzvou a zároveň možností prokázat důvtip a profesionalitu jak studentů, kteří kongres organizovali, tak profesionálů v oboru, kteří se podíleli na odborném programu.

Veškeré informace naleznete na www.efpsa.org a www.casp.upol.cz.