Projekt - „STUDENT V TÍSNI“

Projekt od jeho počátků garantoval JUDr. Otakar Motejl,  první Veřejný ochránce práv. Bez jeho přispění by byla naše práce daleko složitější. Děkujeme.

Slovo úvodem

Při studiích na vysoké škole se snad každý student dostane do obtížné situace, zakusí nějakou tu nepříjemnost, zklamání, či hádku. Dovede si ale každý s takovou nepříjemností hravě poradit? Studium není vždy procházka růžovou zahradou, někdy se podobá spíše cestě dlážděné pěkně tvrdými kameny. I já jsem se samozřejmě za pár let svých studií setkala s různými problémy. Mnohdy se mi je podařilo zdárně a rychle vyřešit, stále ale existují i takové, se kterými se nejenom já, ale i spousta mých kamarádů potýká dosud. A nutno říci, že ne vždy máme vedle sebe někoho, na koho bychom se v dané chvíli mohli obrátit s prosbou o pomoc.

O programu

Program „Student v tísni“ se snažil zjistit a zaznamenat, co studenty na různých školách a fakultách trápí, s čím jsou nejvíce nespokojeni, zda mají ve své blízkosti nějakou instituci, či osobu, která je jim ochotna pomoci, atd.

Oblast problémů je velice složitá, u každého typu vysoké školy specifická. Od této skutečnosti se odvíjel náš předpoklad, že ne na všech školách se objevují stejné jevy. Odlišnosti tkví například v rozdílném typu vysoké školy (veřejná, státní, soukromá), v její velikosti (malá, velká, střední - z hlediska počtu studentů a zaměstnanců), či v zaměření (např. pedagogické, technické, umělecké). Téměř na všech vysokých školách ale nalezneme zároveň i problémové situace, které se více méně shodují. Mám na mysli třeba nelehkou pozici studenta nastupujícího do prvního ročníku, špatnou informovanost, nedostatek ubytovacích kapacit apod.

Hlavní cíl

Hlavním cílem programu bylo vytvořit ucelený systém popisující nejčastěji se opakující problémy na různých typech vysokých škol v ČR, třídit je do skupin, a těm se podrobněji věnovat.

Výstupy

Výstupy této aktivity jsou dlouhodobě využívány pro semináře ACSA a jsou také důležité pro kvalitní provádění naší poradenské činnosti.