Spolupráce ACSA s jednotlivci

Aktuálně spolupracujeme

MUDr. JAN BRUTHANS, Ph.D., MPH

lektor semináře Akademické senáty

spolupráce na semináři Projektové řízení II - Týmy

 • pedagog 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • člen Legislativní komise Akademického senátu Univerzity Karlovy
 • absolvent speciální přípravy pro krizové situace (Kurz přežití - Vojenská akademie Vyškov)

JUDr. DAN DVOŘÁČEK

lektor odborného semináře Vysokoškolská legislativa

 • koncipient AK Pásek, Honěk & Partners
 • bývalý člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • člen poradní rady Nadačního fondu Stránský

doc. MgA. HANA PRŮCHOVÁ, Ph.D.

lektorka odborných seminářů Zásady úspěšného pořádání studentských akcí, Ochrana autorských práv, Financování studentských aktivit, Kreativita v každém z nás, Time management, 

 • pedagožka na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 • zakladatelka spolku smART

Mgr. VERONIKA SMUTNÁ, Ph.D.

lektorka odborných seminářů Vysokoškolská legislativa a Akademické senáty

 • absolventka a pedagožka Právnické fakulty MU
 • právní poradkyně Akreditační komise
 • zakládající členka Studentských poradců MU

doc. Ing. BRANISLAV LACKO, CSc.

lektor semináře Projektové řízení I - Základy

 • pedagog Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • člen Společnosti pro projektového řízení
 • podílel se na vzniku Skupiny mladých projektových manažerů při ACSA

Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

spolupráce na projektech, odborník ve veřejnosprávním sektoru
 • pedagog Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

V minulosti jsme spolupracovali

EDDIE FISHER

lektor semináře Projektového řízení II - Týmy

spolupráce v oblasti projektového řízení

 • Senior Programme Director GSM Association

Bc. SVĚTLANA HERCOVÁ

lektorka semináře MS Project - Základy

spolupráce na projektu Systematizace procesů studentského hodnocení kvality v ČR

 • studentka navazujícícho magisterského oboru Počítačová grafika a multimedia na Fakultě informačních technologií VUT
 • členka Skupiny mladých projektových managerů (YPMG)

PETR HUMPOLÍČEK

spolupráce na zakládání studentské organizace na Mendelově univerzitě v Brně

 • postgraduální student Agronimické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
 • člen Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně
 • bývalý člen kolegia rektora Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. PETR JEDELSKÝ

spolupráce při organizaci seminářů ACSA na Univerzitě Karlově v Praze

spolupráce na projektu Zelená univerzita

 • postgraduální student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • člen Studentské komory Rady vysokých škol
 • delegát SK RVŠ v evropské asociaci organizací zastupujících mladé výzkumníky Eurodoc
 • členy Skupiny mladých projektových managerů

Bc. JIŘÍ JEŘÁBEK

spolupráce na projektu Zelená univerzita

 • student magisterského navazujícího oboru Humanitní environmetalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
 • člen Akademického senátu Masarykovy univerzity

PhDr. TOMÁŠ KATRŇÁK, Ph.D.

sociolog, odborná spolupráce na projektu Národní šetření studentů

 • odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
 • odborný pracovník na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity
 • člen Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Ing. JAN KOLDA

informatik, tvorba portálu studentských organizací

 • absolvent Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Ing. ROMAN KOZEL, Ph.D.

spolupráce především v oblasti studentského hodnocení kvality na vysokých školách v České republice

 • absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
 • proděkan pro vnější vztahy Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

MgA. PETRA LÍBALOVÁ

petralibalova@seznam.cz
spolupráce v oblasti systematizace řešení významných problémů studentů na vysokých školách v České republice

 • absolventka oboru Hudební manažerství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a druhého ročníku oborů Mezinárodní vztahy a Mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
 • členka Skupiny mladých projektových manažerů

doc. Ing. EVA MÜNSTEROVÁ, CSc.

spolupráce především v oblasti studentského hodnocení kvality na vysokých školách v České republice

 • pedagožka Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • místopředsedkyně Rady vysokých škol
 • předsedkyně Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení RVŠ

Ing. STANISLAVA NECHVÍLOVÁ

spolupráce na projektu Zelená univerzita

 • absolventka oborů Informační management a Management cestovního ruchu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

 • postgraduální studentka oboru Hospodářská politika a správa na Univerzitě Pardubice
 • bývalá členka Akademického senátu Univerzity Hradec Králové
 • členka Skupiny mladých projektových manažerů

Bc. MARTIN PRAŽÁK

informatik, správa informačního systému ACSA

 • student Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Mgr. TOMÁŠ ROUBAL

sociolog, odborná spolupráce při přípravě a realizaci sociologických výzkumů ACSA (v oblasti postavení studentů ve vysokoškolské samosprávě, v oblasti hodnocení kvality vysoké školy atd.)

 • postgraduální student na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Bc. MICHAL ŠRAMKA

informatik, tvorba a správa modulu pro dotazníkové průzkumy

 • student Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Ing. MILAN VRBÍK

spolupráce při vytváření grafického designu ACSA a zařizování interiérů

 • absolvent designu nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity
 • postgraduální student na Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
 • člen Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
 • člen Skupiny mladých projektových managerů

Bc. RADEK ŽILKA

informatik, správa části webu ACSA, správa systému RPS

 • student Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně