Jak mluvit, když druhý neslyší

zásady komunikace s osobou se sluchovým postižením

Workshop poukazuje na skutečnost, že sluchové postižení není vidět a právě proto se osoby se sluchovým postižením nejčastěji setkávají s nepochopením a komunikačními bariérami. Přitom komunikační bariéry se dají snadno odstranit uvědoměním si hendikepu a znalostí několika důležitých zásad komunikace. Cílem workshopu je zažít si rozdílnost sluchového postižení a naučit se možnostem, jak se s klientem či kolegou se sluchovým postižením bez problému domluvit.

Na workshop volně navazuje vícedenní kurz znakového jazyka.

Kurz je akreditovaný u MPSV, č. akreditace A2021/1331-SP/PC/PP.

Cílem workshopu je zažít si rozdílnost sluchového postižení a naučit se možnostem, jak se s klientem či kolegou se sluchovým postižením bez problému domluvit.

  • Rozpoznat jednotlivé typy sluchového postižení a vědět, jak lze ztrátu sluchu u jednotlivých typů kompenzovat.
  • Znát, jakou formu komunikace jednotlivé osoby se sluchovým postižením preferují.
  • Umět použít jednotlivé formy komunikace, znát jejich výhody a úskalí.
  • Ovládat jednotlivé zásady správné komunikace s osobou se sluchovým postižením.   
  • Znát možnosti, kterými můžeme napomoci odstranit komunikační bariéry v práci i doma.

Workshop je vedený prezenční formou v rozsahu 6 vyučovacích hodin.

V rámci workshopu budou krátké přednášky prokládány cvičením. Workshop bude plný diskuzí, příkladů z praxe a názorných ukázek.

  • Typologie osob se sluchovým postižením
  • Kompenzační pomůcky
  • Komunikační systémy osob se sluchovým postižením
  • Zásady správné komunikace s osobou se sluchovým postižením
  • Služby pro osoby se sluchovým postižením

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny